XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Dziś odbyła się XXIII nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Adam Sperzyński przedstawił informację z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Następnie Radni wyrazili zgodę na dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020-2031 oraz uchwały budżetowej na 2020 rok.

W dalszej części sesji podjęto uchwały m.in. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020, w sprawie złożenia przez Powiat Rawicki wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu", pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych", finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021, projektu obejmującego termomodernizację budynków należących do Powiatu Rawickiego oraz w sprawie pozbawienia drogi 5492P Osiek - Zaorle kategorii drogi powiatowej.
 
Ponadto przyjęto uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/344/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oraz zmiany uchwały nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020.
 
IMG 7594
IMG 7601
IMG 7595
IMG 7592
IMG 7591

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00