Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Podczas sesji radnym zaprezentowano Raport o stanie Powiatu Rawickiego, obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Rawickiego za 2019 rok, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Powiatu Rawickiego, po którym nastąpiła debata. Następnie Rada Powiatu udzieliła Zarządowi wotum zaufania oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2019 r. jednogłośnie udzielając Zarządowi absolutorium .

Ponadto podjęto uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020-2031 oraz uchwały budżetowej na 2020 rok, a także zmiany Uchwały Nr XI/97/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i zmiany Uchwały Nr XLIV/344/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przyjęto: sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019" oraz sprawozdania z realizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025" za rok 2019.  

Radni zatwierdzili również utworzenie Branżowej Szkoły II Stopnia w Rawiczu oraz włączenie w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu, a także utworzenie Branżowej Szkoły II Stopnia w Bojanowie i włączenie w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.

Fot. Powiat Rawicki

IMG 7223
IMG 7224
IMG 7225
IMG 7226
IMG 7227
IMG 7228
IMG 7229
IMG 7230

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00