Aktywny Europejczyk – kompetentny zawodowiec

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu zakwalifikował się na realizację wyjazdów ze środków EFS POWER w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - "Aktywny Europejczyk - kompetentny zawodowiec". Projekt zakłada wyjazdy pięciu grup zawodowych uczniów w dwóch kolejnych latach oraz wyjazd jednej grupy nauczycieli na job shadowing. Mobilności obejmują wyjazdy na praktyki oraz staże zagraniczne tj. trzech grup do Hiszpanii, jednej grupy do Włoch oraz jednej do Portugalii, gdzie na warsztaty job shadowing wyjedzie również piętnastoosobowa kadra nauczycielska. Cele projektu zorientowane na uczniów i nauczycieli związane są ze zdobyciem umiejętności i kompetencji zawodowych, poznaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w danym zawodzie, zwiększeniem mobilności i otwartości na zmiany, inne kultury i towarzyszące im obyczaje, jak również ze zwiększeniem umiejętności językowych poprzez codzienną pracę w zespole międzynarodowym.

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00