blad

Aktualności

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W RAWICZU

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W RAWICZU

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawiczu przypomina, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego.

Więcej informacji w poniższym komunikacie.

Komunikat

 

Czytaj dalej

Strzelnica w powiecie 2022

Strzelnica w powiecie 2022

Wniosek Powiatu Rawickiego znalazł się na liście wybranych do dofinansowania w konkursie ofert "Strzelnica w powiecie 2022" na realizację zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 142.326,40 zł. Realizatorem zadania będzie I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu.

Czytaj dalej

ZMARŁ Maciej Osiński

ZMARŁ Maciej Osiński

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Macieja Osińskiego. W latach 2010-2014 był radnym Rady Powiatu Rawickiego, a także Członkiem Zarządu oraz Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.

Przez wiele lat pracował w rawickim Domu Kultury. Aktywnie działał w Bractwie Kurkowym w Rawiczu, gdzie pełnił funkcję I starszego. Był również honorowym Prezesem Okręgu Leszczyńskiego Zjednoczenia KBS RP.

Jego śmierć jest ogromną stratą dla nas wszystkich. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Fot. Powiat Rawicki

Czytaj dalej

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło przetarg na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.".

Zamówienie obejmuje m.in. pracę sprzętu, pojazdów wyposażonych w piaskarko-solarki, piaskarki i pługi odśnieżne przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych; pracę sprzętu przy wytworzeniu i załadunku materiałów likwidujących gołoledź, prowadzenie całodobowych osobowych dyżurów w okresie sezonu zimowego, zgodnie z dyspozycją osoby upoważnionej ze strony Jednostki realizującej.

Termin składania ofert upływa 11 października 2022 r., godz. 08:00.

Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Termin związania ofertą do 10 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/483903/pcuw2612112022__zimowe_utrzymanie_drog_powiatowych_na_terenie_po

Czytaj dalej

Będą podnosić kwalifikacje i rozwijać kompetencje zawodowe

Będą podnosić kwalifikacje i rozwijać kompetencje zawodowe

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. "Podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli w ZSPT CKU w Bojanowie".

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie warsztatowe w sprzęt umożliwiający praktyczną naukę zawodu, kursy i szkolenia. Ponadto zostaną zorganizowane staże, a kadra  pedagogiczna placówki będzie miała możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na dzień 30 czerwca 2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi 353 398,36 zł, w tym dofinansowanie 318 058,52 zł.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie szkoły http://zsptbojanowo.pl/

 

Czytaj dalej

Ponad 180 tys. zł dla Powiatu Rawickiego

Ponad 180 tys. zł dla Powiatu Rawickiego

Wniosek Powiatu Rawickiego znalazł się na liście wybranych do dofinansowania w konkursie grantowym "Cyfrowy Powiat"  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie przy obsłudze klientów. Dlatego też Powiat Rawicki wychodząc naprzeciw zaspokojenia potrzeb mieszkańców złożył wniosek i udało się pozyskać dofinansowanie, dzięki któremu zakupione zostaną m.in. usługi i sprzęt informatyczny. Ma to na celu poprawę dostępności, jakości i efektywności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 180.564 zł, co stanowi 100% wnioskowanej w projekcie kwoty.

Ponad 180 tys. zł dla Powiatu Rawickiego

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności

Załatw sprawę on-line

 

Na skróty

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00