blad

Aktualności

Uwaga! Brak dyżurów nocnych

Uwaga! Brak dyżurów nocnych

Informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Apteka "Lawendowa" z siedzibą przy ul. Rynek 36 w Rawiczu, nie będzie pełnić od 6 do 12 lutego 2023 r. dyżurów nocnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem.

Czytaj dalej

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO PRZYPOMINA

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO PRZYPOMINA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawiczu przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania nadmiaru śniegu z dachów, nawisów lodowych, śnieżnych pojawiających się na elementach budynku. Zjawiska te mogą spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu - kliknij

Czytaj dalej

Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

13 grudnia br. odbył się etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Zespół Szkół Zawodowych im. S. Bobrowskiego w Rawiczu reprezentowały dwie uczennice: Amelia Mikołajczak i Wiktoria Wielebska z klasy 4TLG.

Amelia Mikołajczak zakwalifikowała się do etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Jej finał odbędzie się 14 marca br. w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki  i Transportu we Wrocławiu. Olimpiada została sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

fot. Powiat Rawicki

Czytaj dalej

Obowiązki właścicieli pojazdów

Obowiązki właścicieli pojazdów

Starostwo Powiatowe w Rawiczu przypomina właścicielom pojazdów o obowiązkach wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Czytaj dalej

LIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego

LIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego

W sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się LIII sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie przyjęcia "Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu rawickiego" oraz sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2022 r. Ponadto zatwierdzili również wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2022 roku.

Fot. Powiat Rawicki

10

10

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

18

18

Czytaj dalej

Ogłoszenie o ofercie dzierżawy gruntów rolnych

Ogłoszenie o ofercie dzierżawy gruntów rolnych

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie informuje o możliwości wydzierżawienia 3 ha gruntu rolnego, stanowiącego część działki o nr 904/12 położonej w obrębie ewidencyjnym: Gołaszyn.

Umowa dzierżawy z oferentem, który zaproponuje najwyższą stawkę zostanie zawarta na okres do 31 grudnia 2025 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia (załącznik dostępny na stronie internetowej szkoły). Pisemna oferta musi zawierać:

  1. dane oferenta: imię, nazwisko i adres w przypadku osoby fizycznej lub nazwę i siedzibę w przypadku osoby prawnej,
  2. oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego za 1 ha za, jeden rok dzierżawy,
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem ogłoszenia i jego warunkami oraz warunkami przetwarzania danych osobowych.

Oferta powinna być złożona na "Wzorze oferty" stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia, a następnie dostarczona do sekretariatu Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego do dn. 3 lutego 2023 r. do godziny 14:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lutego 2023 roku.

Szczegółowych informacji udziela ZSPT CKU w Bojanowie: ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo; tel. 65 545 62 31. Szczegóły i załączniki dokumentów do wypełnienia dostępne na stronie internetowej szkoły http://zsptbojanowo.pl/ogloszenie-o-przetargu/

fot. ZSPT CKU Bojanowo

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności

Załatw sprawę on-line

 

Na skróty

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00