blad

Aktualności

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – Generator eNGO

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – Generator eNGO

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Rawickiego na szkolenie, które odbędzie się dnia 3 grudnia w Starostwie Powiatowym w Rawiczu (sala narad nr 18) w godzinach od 14:00 do 15:30. Podczas szkolenia zostanie zaprezentowany generator eNGO.

eNGO.org.pl to publiczna webaplikacja – program uruchamiany i funkcjonujący w przeglądarce internetowej. Została stworzona z myślą o organach administracji publicznej (głównie samorządach) oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. eNGO.org.pl daje możliwość niemal pełnej cyfryzacji procedur realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert. W największym skrócie można powiedzieć, że eNGO.org.pl to generator ofert na realizację zadań publicznych przedkładanych organom administracji przez organizacje pożytku publicznego.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 28 listopada 2019 r. – drogą elektroniczną na adres skrzynki e mail: a.waresiak@powiatrawicki.pl

Czytaj dalej

Konkurs wiedzy o regionie

Konkurs wiedzy o regionie

Pod hasłem „Poznajemy Ziemię Rawicką” odbyła się XIX edycja powiatowego konkursu wiedzy o regionie, zorganizowanego przez rawicki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „Włóczykije” z Bojanowa i Powiat Rawicki. Współgospodarzem tegorocznego konkursu było Muzeum Ziemi Rawickiej.

W ratuszu w Rawiczu 19 listopada odbył się finał imprezy edukacyjnej, który miał formę testu wiedzy o zabytkach, historii i geografii powiatu rawickiego. Wzięło w nim udział 19 drużyn. Uczniowie zwiedzili również stałą ekspozycję Muzeum Ziemi Rawickiej i uczestniczyli w spacerze szlakiem najcenniejszych rawickich zabytków.

Zwycięską drużyną okazał się zespół z Jutrosina w składzie: Piotr May i Filip Pawlak. Drugie miejsce zajęła drużyna z Sierakowa – Bartosz Kowalski i Jakub Szelukowski, a trzecie drużyna z Chojna – Magdalena Maćkowiak i Magdalena Stelmach. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Fot. Muzeum Ziemi Rawickiej

Konkurs PTTK1
KonkursPTTK2
KonkursPTTK3
KonkursPTTK4
KonkursPTTK5

Czytaj dalej

Spotkanie w sprawie afrykańskiego pomoru świń

Spotkanie w sprawie afrykańskiego pomoru świń

W związku z pojawiającymi się ogniskami choroby ASF (African Swine Fever) w trybie doraźnym w starostwie zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich z powiatu rawickiego, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, łowczym okręgu oraz Przewodniczącym Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 

Podczas zebrania ustalono możliwości prowadzenia ewentualnych działań profilaktycznych związanych z zagrożeniem, w momencie jego wystąpienia. Prewencyjnie przypomniano zasady zwalczania ASF. Ponadto myśliwi zadeklarowali współpracę oraz wsparcie w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa, a także ustalili zasady postępowania w razie pojawienia się padłych dzików na terenie powiatu. 

Fot. Powiat Rawicki

IMG 5861
IMG 5862
IMG 5863
IMG 5865
IMG 5866
IMG 5869
IMG 5870

Czytaj dalej

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 26 listopada (wtorek) br. o godz. 07:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019 – 2027.
 5. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Rawicki, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania z zakresu interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia na rzecz mieszkańców Powiatu Rawickiego.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nowy Dworek” oraz nadania statutów obu jednostkom.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020”.
 14.  Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie.

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.

Czytaj dalej

Realizacja praktyk zawodowych – Sewilla

Realizacja praktyk zawodowych – Sewilla

Grupa uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w dniach 9-30 listopada realizuje praktyki zawodowe w Sewilli. Młodzież pracuje w hiszpańskich firmach, tj. restauracjach, tapas barach, magazynach, sklepach wielobranżowych, sklepach z odzieżą sportową. 

Pobyt w Hiszpanii pozwala na zdobycie wiedzy zawodowej, doświadczeń kulturowych i językowych oraz poznanie codziennego życia. Uczniowie dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków i są pozytywnie postrzegani przez pracodawców. W czasie wolnym oraz w weekendy realizują program kulturowo-turystyczny, w ramach którego zwiedzili m.in. Sewillę oraz Aracenę i Kadyks położone nad Oceanem Atlantyckim.

Działania realizowane są w ramach projektu „Aktywny Europejczyk – kompetentny zawodowiec”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Fot. udostępnione przez ZSZ w Rawiczu

IMG E4038
IMG E4101
Kasia1

Czytaj dalej

Spotkanie przedstawiciela PUP z uczniami

Spotkanie przedstawiciela PUP z uczniami

Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu – Anna Krajewska – spotkała się z młodzieżą w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu. Podczas spotkania została przedstawiona oferta dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia.

Uczniowie mieli możliwość poznania:
– zasad dofinansowania działalności gospodarczej,
– wymagań pracodawcy dot. „atrakcyjnych” pracowników,
– zasad odbywania staży lub prac interwencyjnych,
– możliwości zdobycia nowych kwalifikacji.

Ponadto przedstawiciel urzędu pracy podzielił się swoją wiedzą na temat dobrego startu na rynku pracy. Uczestnicy spotkania wykonali też test sprawdzający swoje predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Fot. udostępnione przez ZSZ w Rawiczu

IMG 20191118 090011

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności

Załatw sprawę on-line

 

Na skróty

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00