blad

Aktualności

XL Sesja Rady Powiatu Rawickiego

XL Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Dziś, przed południem w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu obradowali radni na XL Sesji Rady Powiatu Rawickiego. Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym, a następnie przystąpiono do rozpatrywania uchwał.

Radni przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2022 - 2032 oraz w Uchwale budżetowej na 2022 rok. Dokonali też zmiany Uchwały Nr XLIV/344/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Rawickiego, a także rozpatrzono petycję mieszkańców sołectwa Pawłowo i podjęto Uchwałę w sprawie przekazania petycji według właściwości. Ponadto radni przyjęli sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2021 roku, z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2021 rok oraz z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2021.

Fot. Powiat Rawicki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Czytaj dalej

Uwaga! Brak dyżurów nocnych

Uwaga! Brak dyżurów nocnych

Informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Apteka "Lawendowa" z siedzibą przy ul. Rynek 36 w Rawiczu, nie będzie pełnić w dniach 24-30 stycznia 2022 r. dyżurów nocnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem.

Czytaj dalej

Środa z profilaktyką

Środa z profilaktyką

Środa z profilaktyką to cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia. Jej formuła ma m.in. zachęcić pacjentów do działania, wspierać postawy prozdrowotne oraz uczyć odpowiedzialności za własne zdrowie.

Każda środa to inny, ważny aspekt naszego zdrowia. W tym tygodniu w ramach projektu zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi profilaktyki raka szyjki macicy. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej https://www.facebook.com/ProfilaktykaWielkopolska  

 

Czytaj dalej

W Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu poddano renowacji drzwi

W Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu poddano renowacji drzwi

W Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu poddano gruntownej renowacji drzwi wejściowe. Wykonawcą inwestycji była spółka: Robert Kowalski, Karol Kowalski "STOLARSTWO" z Szymanowa. Koszt wymiany drzwi wyniósł 44.490,33 zł.

Fot. Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

Wyminana drzwi w ZSZ Rawicz - 012022 Wyminana drzwi w ZSZ Rawicz - 012022

Czytaj dalej

Ogłoszono przetarg na zakup i dostawę wyposażenia pracowni – kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach realizacji projektu

Ogłoszono przetarg na zakup i dostawę wyposażenia pracowni – kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach realizacji projektu

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło przetarg na zakup i dostawę wyposażenia pracowni - kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu ? bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski".

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego ? kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
1) Część I - Zakup i dostawa mebli i wyposażenia sali dydaktycznej,

2) Część II - Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego - wyposażenia pracowni kuchni molekularnej,

3) Część III - Zakup i dostawa sprzętu technicznego i komputerowego.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, dwóch lub trzech Części zamówienia.

Termin składania ofert: 21 luty 2022 r. godz. 08:00.

Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl/

Szczegółowe informacje: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/481838/pcuw261312022__zakup_i_dostawa_wyposazenia_pracowni__kuchni_mole

 

Czytaj dalej

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej z Wielkopolskiego Programu ZDROWA AORTA

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej z Wielkopolskiego Programu ZDROWA AORTA

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej z Wielkopolskiego Programu ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2022 r. w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 6. Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50-69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim.

Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

Zapisy na badanie: 

- telefonicznie: 503 075 095

- mailowo: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego, pesel, miejscowość wykonywanego badania)

Dlaczego warto przeprowadzać badania USG aorty brzusznej? U większości osób tętniak aorty brzusznej nie daje żadnych objawów i bardzo często jest wykrywany przypadkowo, podczas innych badan? medycznych. Badanie USG aorty brzusznej pozwala w doskonały sposób wykryć chorobowo poszerzona? aortę - największa? tętnicę człowieka, dzięki której krew jest doprowadzana do kończyn górnych i dolnych, przewodu pokarmowego, nerek i wszystkich tkanek naszego ciała.

Tętniakiem aorty brzusznej nazywamy poszerzenie aorty przekraczające jej średni wymiar poprzeczny o co najmniej 50%, czyli gdy ma ona więcej niż 3 cm. Pęknięty tętniak aorty brzusznej stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Jednak wczesne rozpoznanie oraz właściwa opieka medyczna są podstawa? pomyślnego leczenia.

Wczesna diagnoza może uratować życie. Dlatego zbadaj się bezpłatnie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności

Załatw sprawę on-line

 

Na skróty

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00