blad

Aktualności

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2021

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2021

Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu,  podczas których tradycyjnie już nagrodzono nauczycieli i uczniów szkół, dla których Powiat Rawicki jest organem prowadzącym.

Zaproszonych gości powitali: Piotr Mosiek - Dyrektor oraz Daria Jagła - Wicedyrektor, a następnie Starosta Rawicki wraz z Wicestarostą wręczyli pedagogom nagrody Zarządu Powiatu Rawickiego, akty nadania nauczycielom stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz listy gratulacyjne z okazji awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Uczniowie otrzymali Stypendia Starosty Rawickiego za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz Nagrody Starosty Rawickiego Być Najlepszym.

Podczas uroczystości Ks. Proboszcz Wojciech Prostak poświęcił nowo wyremontowaną bibliotekę szkolną.

Lista nagrodzonych:

Nagrody Zarządu Powiatu Rawickiego:
- Beata Nowak - Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU,
- Marta Rzepecka - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II,

- Daria Jagła - Wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych,
- Anna Cwojdzińska - Wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych,

- Lucyna Kotlarczyk-Zioło - Wicedyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU,

- Elżbieta Figisiak - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Danuta Żyto - nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego,

- Dariusz Flasza - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego,
- Magdalena Nawrot - nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych,
- Dorota Słocka - nauczycielka Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego:
- Magdalena Psarska - nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych.

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
w sesji zimowej:
- Agnieszka Konieczna - nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych,
w sesji letniej:
- Jan Rola - nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Pawła II,

- Anna Cwojdzińska - nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych,

- Beata Klupś - nauczycielka Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU.

Stypendium Starosty Rawickiego

za wysokie wyniki w nauce:
- Dominika Jankowska - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego,

- Stanisław Marciniak - uczeń I Liceum Ogólnokształcącego,
- Julia Knychała - uczennica Zespołu Szkół Zawodowych,
- Agata Ratajewska - uczennica Zespołu Szkół Zawodowych,
za osiągnięcia sportowe:
- Jakub Jarmuż - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych,
- Grzegorz Heinze - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych.

Nagroda Starosty Rawickiego Być Najlepszym:
- Paweł Burak - uczeń Zespołu Szkół im. Jana Pawła II,
- Patrycja Marcinkowska - uczennica Zespołu Szkół im. Jana Pawła II,
- Lidia Sadowska - uczennica Zespołu Szkół im. Jana Pawła II,

- Tymoteusz Niwczyk - uczeń Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU,
- Aleksandra Lipka - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego,
- Łukasz Nowakowski - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Fot. Powiat Rawicki, ZSZ

IMG 8960
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
12
11a
11
10
9
8
7
5
4
3
2
1

Czytaj dalej

Środki na renowację budynku WTZ

Środki na renowację budynku WTZ

Powiat Rawicki otrzymał wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt pn. "Renowacja budynku WTZ". Kwota w wysokości 160.000,00 zł pochodzi w ramach realizacji w roku 2021 "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze F (pomoc na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej).

Planowana całkowita wartość projektu to 200.000,00 zł (środki PFRON mogą stanowić nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu; nie mniej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu stanowią środki własne Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce).

Projekt realizuje Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce na rzecz: Warsztatów Terapii Zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce.

Zakres rzeczowy projektu: renowacja WTZ, w tym: zamontowanie klimatyzacji, założenie rolet pionowych i poziomych w pracowniach oraz pomieszczeniach pracowniczych, wymiana i renowacja sieci komputerowej, naprawa i renowacja drzwi wejściowych oraz wymiana posadzek pokrytych panelami.

Planowany termin zakończenia projektu to 31 marca 2022 r.

Czytaj dalej

Obudowa populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Rawickim

Obudowa populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Rawickim

W trosce o utrzymanie równowagi w środowisku przyrodniczym Starostwo Powiatowe w Rawiczu od lat podejmuje działania, uczestniczy w kultywowaniu tradycji myśliwskich oraz współpracuje z myśliwymi powiatu.

W ramach odbudowy populacji zwierzyny drobnej również w roku 2021 Powiat Rawicki zakupił zwierzynę - kuropatwy polne celem zasiedlenia ich w obwodach łowieckich powiatu.

Łącznie przekazano kołom łowieckim 240 sztuk dorosłych osobników kuropatwy - po 40 sztuk zwierzyny dla każdego koła. Na ich zakup  wydatkowano 8.400,00 zł.

Na terenie powiatu działa 6 kół łowieckich:

- nr 12 "Lis" w Bojanowie,

- nr 13 "Drop" w Rawiczu,

nr 14 "Wielki Bór" w Rawiczu,

- nr 16 "Żuraw" w Jutrosinie,

- nr 23 "Rogacz" w Sułowie Małym,

- nr 31 "Safari" w Chojnie.

Koła już zasiedliły kuropatwy w obwodach łowieckich.

Fot. Powiat Rawicki

7
5
4
3
2
1

Czytaj dalej

KGW Woszczkowo reprezentowało Powiat Rawicki

KGW Woszczkowo reprezentowało Powiat Rawicki

Koło Gospodyń Wiejskich z Woszczkowa zajęło 1 miejsce w etapie powiatowym Konkursu Kulinarnego "Skarby wielkopolskiej spiżarni" i dzięki temu mogło reprezentować Powiat Rawicki na szczeblu wojewódzkim, podczas I Pikniku Wielkopolskich Kobiet Gospodarnych. Organizatorem konkursu był Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR.

W trakcie konkursu Panie z KGW zaprezentowały potrawę  słodko-kwaśną, tj. ogórek z papryką. Dodatkowo na powiatowym stoisku można było skosztować doskonałych przysmaków z których słynie nasz powiat tj. ciasta i powidła własnego wyrobu, pajda chleba cebulowego ze smalcem i ogórkiem, kiełbasa słoikowa i pasztetowa, kompot z bani (dyni). Odwiedzający stoisko byli zachwyceni potrawami i aromatycznymi smakołykami. Jak zwykle reprezentanci powiatu stanęli na wysokości zadania.

Uczestnictwo w konkursie Pań z KGW Woszczkowo było możliwe dzięki wsparciu finansowemu ze strony Powiatu Rawickiego, Biura Powiatowego ARiMR-u Miejska Górka oraz udostępnieniu autokaru przez Urząd Miejski z Miejskiej Górki.

Fot. KGW Woszczkowo

I Pikniku Wielkopolskich Kobiet Gospodarnych-KGW Woszczkowo

Czytaj dalej

„Terapia pocovidowa na co dzień” – dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

„Terapia pocovidowa na co dzień” – dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Powiat Rawicki otrzymał dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 42.620,00 zł na zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie art. 15zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Środki pochodzą z realizacji z Programu Aktywny samorząd - Moduł IV ?Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi? uruchomionego w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2

Zadanie pn. ?Terapia pocovidowa na co dzień? realizuje Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

Adresatami Programu są Członkowie Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce (osoby niepełnosprawne oraz ich rodzice/opiekunowie, w większości osoby niepełnosprawne lub/i starsze) oraz Uczestnicy Warsztatów Terapii zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce.

Z przyznanych środków zostaną zakupione artykuły zapewniające grupie docelowej rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową w przestrzeni otwartej poprzez możliwość wprowadzenia elementów takich, jak estetoterapia, sylwoterapia, talasoterapia czy chromoterapia.

Planowany termin zakończenia wsparcia to 30 października 2021 r.

Czytaj dalej

Własny biznes

Własny biznes

Po raz kolejny zorganizowano spotkanie, pod czas którego wręczono certyfikaty potwierdzające otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wicestarosta Jakub Moryson pogratulował osobom, które zdecydowały się uruchomić własny biznes oraz życzył, aby firmy przynosiły zamierzone zyski. Zachęcał również, aby w przyszłości korzystać z możliwości, jakie daje Powiatowy Urząd Pracy pracodawcom chcącym rozszerzać dotychczasową działalność gospodarczą.

Podczas spotkania pracownik Powiatowego Urzędu Pracy omówił przebieg realizacji umów, natomiast przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Inspektorat w Rawiczu przedstawiono zasady prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych

Ze środków Funduszu Pracy dziewięciu osobom przyznano ogółem 101.250,00 zł, dwie osoby otrzymały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER w wysokości 29.000,00 zł, natomiast kolejne siedem osób otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy - Rezerwy Ministra  w kwocie 94.500,00 zł.

Przyszli przedsiębiorcy środki zamierzają przeznaczyć na uruchomienie nowych przedsięwzięć w dziedzinach takich jak: projektowanie terenów zielonych, produkcja wyrobów cukierniczych, mebli, konserwacja i naprawa maszyn, usługi ogólnobudowlane, ślusarskie, fryzjerskie czy projektowanie wnętrz.

Fot. Powiat Rawicki

1
2
3
4
5
6
7
8

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności

Załatw sprawę on-line

 

Na skróty

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00