blad

Aktualności

MECHANICY NA PODSUMOWANIU W RAWAGU

MECHANICY NA PODSUMOWANIU W RAWAGU

Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG zorganizowała dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, których objęła patronatem branżowym, spotkanie podsumowujące całoroczną współpracę obu placówek. Młodzież przebywając na terenie zakładu miała możliwość zapoznania się z historią firmy, jej strukturą, funkcjonowaniem, a także poznanli proces wytwarzania elementów pojazdów szynowych i drogowych.

Firma RAWAG ufundowała nagrody dla najzdolniejszych uczniów klasy patronackiej. Stypendia, z rąk prezesa Tomasza Cieślaka, dyrektora handlowego Dariusza Marchewki oraz przedstawicieli zakładu, otrzymali: Julia Knychała, Jakub Czwojdrak i Michał Jasiak. Natomiast wyróżnienie przyznano Michałowi Hupa.

Wyjątkową niespodzianką było przekazanie całej społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu przez przedstawicieli firmy RAWAG 55 – calowego telewizora JVC LED.

Fot. przekazane przez Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

 

Czytaj dalej

Copa Catalunya 2019 rozpoczęta

Copa Catalunya 2019 rozpoczęta

W Barcelonie trwa Turniej Copa Catalunya. Podczas meczy odbywających się w dniach 22 – 30 czerwca 2019 r. młodzi piłkarze z  KP Rawia Rawicz występują w koszulkach z Logo Powiatu Rawickiego. Życzymy im osiągnięcia jak najlepszych wyników podczas Turnieju.

 

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Czytaj dalej

Przygotowania do praktyk zawodowych w Portugalii

Przygotowania do praktyk zawodowych w Portugalii

Jeszcze przed wakacjami w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu odbyło się spotkanie organizacyjno – informacyjne z rodzicami i uczestnikami wyjazdu na zagraniczne praktyki do Portugalii. Odbędą się one w ramach projektu „Aktywny Europejczyk – kompetentny zawodowiec”  finansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Na praktyki wyjedzie 16 osób kształcących się w zawodzie technik ekonomista, do Lizbony w terminie od 16 września do 4 października 2019 r.

W spotkaniu wzięli udział: koordynatorki projektu Renata Uźniak i Alicja Stachowska,  nauczyciele, którzy będą opiekunami uczniów za granicą, nauczyciel języka angielskiego Magdalena Psarska, nauczyciel przedmiotów zawodowych Beata Glura, oraz rodzice i uczniowie. Uczestnicy zostali zapoznani z ideą programu POWER, organizacją wyjazdu, programem praktyk, a także przedstawiono im regulamin stażu. Dodatkowo uczniowie podpisywali umowę o staż, zawierającej niezbędne informacje oraz regulacje prawne dotyczące przebiegu praktyk za granicą. Stażyści dowiedzieli się w jaki sposób należy dokumentować przebieg stażu, jakie otrzymają certyfikaty oraz jak wygląda procedura oceniania w ramach systemu ECVET. Koordynatorki przedstawiły także warunki bytowe w Lizbonie, plan wycieczek turystycznych realizowanych podczas pobytu młodzieży, szczególnie w weekendy.

Fot. przekazane przez Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

Czytaj dalej

PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” w 2019 r.

PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” w 2019 r.

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” w 2019 roku, w wyniku którego osoby niepełnosprawne, poszkodowane w wyniku żywiołu będą mogły uzyskać pomoc w ramach programu. Warunkiem niezbędnym jest aby samorząd powiatowy, na terenie którego wystąpił żywioł przystąpił do realizacji przedmiotowego programu.

Po przystąpieniu do programu samorząd powiatowy wyznacza jednostkę organizacyjną do realizacji programu – na ogół Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jednostka ta będzie dysponować formularzami wniosków, rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy.

Wnioski w ramach programu składane będą od momentu przystąpienia danego samorządu powiatowego do realizacji programu (w trybie ciągłym), jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2019 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

Do kogo adresowana jest pomoc?

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

oraz

dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?

Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:

  • w ramach Modułu I programu – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną
    w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia
    nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego.
  • w ramach Modułu II programu – jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-104975/tresc-programu/

Czytaj dalej

Czerwiec’56 – Pamiętamy!

Czerwiec’56 – Pamiętamy!

Starosta Rawicki oraz Burmistrz Gminy Rawicz zapraszają do wspólnego uczczenia Dnia Pamięci Poznańskiego Czerwca ‚ 56 w Rawiczu – 28 czerwca br.

Czytaj dalej

Pomaganie nic nie kosztuje, a daje wiele radości!

Pomaganie nic nie kosztuje, a daje wiele radości!

Akcja zbierania książek dla dzieci przebywających w szpitalach, to kolejna inicjatywa, po Bankowych Mikołajach, realizowana w ramach programu ?Pomagam z Santander?, w której bank angażuje swoich najmłodszych klientów do działań charytatywnych dla rówieśników.

Uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie chętnie włączyli się do akcji organizowanej przez Zaczytani.org oraz Santander Bank, by zebrać jak największą ilość książek dla dzieci i młodzieży.

Mimo krótkiego terminu trwania akcji udało się zebrać 71 sztuk małych i dużych książeczek, które na pewno umilą czas spędzany w szpitalu.

Fot. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie

20190529 161807
20190529 161956
20190529 162436
20190530 092956

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności

Załatw sprawę on-line

 

Na skróty

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00