Budżet powiatu przyjęty jednogłośnie

Ponad 10 mln zł Powiat Rawicki zamierza w przyszłym roku przeznaczyć na inwestycje. Najważniejsze z nich to przebudowa drogi powiatowej w Zielonej Wsi i Wydawach, drugi etap przebudowy drogi Rawicz-Łaszczyn, a także budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu. Blisko 7 mln złotych to środki, jakie udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych.

Są to pieniądze między innymi z funduszy unijnych, ministerstwa sportu i turystyki, a także w ramach wspólnych przedsięwzięć z poszczególnymi gminami. W trakcie roku władze powiatu zamierzają nawiązać współpracę ze wszystkimi samorządami. To dobra formuła, którą udało się wypracować w tej kadencji, a korzystają na tym wszyscy mieszkańcy.

Po raz kolejny w budżecie powiatu przewidziano spłatę zaciągniętych zobowiązań. Pomóc mają w tym obligacje, które samorząd zamierza wyemitować. Od początku kadencji spłacone zostało ponad 4,3 mln zł zadłużenia z poprzednich lat, z czego aż 800 tys. zł wcześniej, niż to wynikało z harmonogramu.

Radni jednogłośnie przyjęli budżet zaproponowany przez Starostę Rawickiego w czasie sesji, która odbyła się 21 grudnia. Ponadto podjęte zostały także, m.in. uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa, przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2018 - 2020 oraz określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od 1 stycznia 2018 roku. Radni przyjęli także plany pracy rady oraz poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu Rawickiego.

Miłym akcentem ostatniej w tym roku sesji był świąteczny występ radnego Andrzeja Walusa. Nie zabrakło również składania wzajemnych życzeń przez władze powiatu, radnych oraz naczelników i kierowników poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych powiatu.

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00