Centrum Rehabilitacji

W Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. trwa budowa Centrum Rehabilitacji. Inwestycja jest prowadzona dzięki wsparciu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach projektu pn. ?Centrum Rehabilitacji, tj. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na poradnię rehabilitacyjną z salą dydaktyczno-gimnastyczną?.

Celem ogólnym projektu jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, co jest głównym celem Programu Operacyjnego PL07 ?Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych?. Natomiast celem bezpośrednim jest lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej świadczonej przez Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. do oczekiwań i potrzeb szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych głównie na terenie Powiatu Rawickiego i powiatów ościennych, poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o rehabilitację.

12

fot. Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00