Realizacja projektu

DETEKTOR JAKOŚCI POWIETRZA W LICEUM

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu wzbogaciło się o nową pomoc dydaktyczną w postaci detektora jakości powietrza.

Urządzenie to w sposób ciągły dokonuje pomiaru stężeń podstawowych czynników zanieczyszczenia powietrza, a wyniki pomiarów mobilizują do działania prowadzącego do ochrony zdrowia. Zakup urządzenia był możliwy dzięki dofinansowaniu Rady Rodziców. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej http://www.1lorawicz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=395:powiekszenie-bazy-dydaktycznej-szkoly-o-detektor-jakosci-powietrza&catid=8&Itemid=246

Tagi:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00