Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie Powiatu Rawickiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Pierwszy obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu.

Pierwszy z punktów funkcjonuje w poniżej wymienionych lokalizacjach i dniach:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
Wtorek: od godz. 9:00 do 13:00
Środa: od godz. 9:00 do 13:00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
Poniedziałek: od godz. 16:00 do 20:00
Czwartek: od godz. 16:00 do 20:00
Piątek: od godz. 16:00 do 20:00

Drugi obsługiwany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, z siedzibą w Górze.

Drugi z punktów funkcjonuje w poniżej wymienionych lokalizacjach i dniach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2
Poniedziałek: od godz. 12:00 do 16:00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
Wtorek: od godz. 13:00 do 17:00
Środa  : od godz. 16:00 do 20:00

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, ul. Rynek 26
Czwartek: od godz. 15:30 do 19:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33
Piątek: od godz. 16:00 do 20:00

W dni ustawowo wolne od pracy Punkty nie będą czynne.

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

HARMONOGRAM DYŻURÓW ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

W LISTOPADZIE 2018 ROKU

 

Data

Imię i nazwisko

osoby pełniącej dyżur

Godziny pełnienia

dyżuru

Miejsce pełnienia dyżuru

01.11.

czwartek

     

02.11.

piątek

Maciej Gronek

radca prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

03.11.

sobota

     

04.11.

niedziela

     

05.11.

poniedziałek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

06.11.

wtorek

Karolina Okoniewska

Adwokat

9.00-13.00

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Grota-Roweckiego 4

07.11.

środa

Karolina Okoniewska

Adwokat

9.00-13.00

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Grota-Roweckiego 4

08.11.

czwartek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

09.11.

piątek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

10.11.

sobota

     

11.11.

niedziela

     

12.11.

poniedziałek

     

13.11.

wtorek

Karolina Łapacz

radca prawny

9.00-13.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grota Roweckiego 4a

14.11.

środa

Dominik Lewandowski

radca prawny

9.00-13.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grota Roweckiego 4a

15.11.

czwartek

Marcin Depkowki

radca prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

16.11.

piatek

Maciej Gronek

radca prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

17.11.

sobota

     

18.11.

niedziela

     

19.11.

poniedziałek

Sylwia Nawrot

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

20.11.

wtorek

Michał Wlekły

Adwokat

9.00-13.00

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Grota-Roweckiego 4

21.11.

środa

Michał Wlekły

Adwokat

9.00-13.00

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Grota-Roweckiego 4

22.11.

czwartek

Sylwia Nawrot

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

23.11.

piątek

Sylwia Nawrot

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

24.11.

sobota

     

25.11

niedziela

     

26.11.

poniedziałek

Karolina Łapacz

radca prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

27.11.

wtorek

Karolina Łapacz

radca prawny

9.00-13.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grota Roweckiego 4a

28.11.

środa

Dominik Lewandowski

radca prawny

9.00-13.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grota Roweckiego 4a

29.11.

czwartek

Marcin Depkowki

radca prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

30.11.

piatek

Maciej Gronek

radca prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

 

KONTAKT TELEFONICZNY W CZASIE TRWANIA DYŻURU

Nr 65 546 51 09

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przed sądowym, a gdy chodzi o sprawy karne ? nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze,
 • sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo-administracyjne,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • uzyskała zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • nie ukończyła 26 lat, albo która ukończyła 65 lat,
 • w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
 • kobiecie, która jest w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00