Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie Powiatu Rawickiego funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu funkcjonuje w poniżej wymienionych lokalizacjach i dniach:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

Poniedziałek: od godz. 16:00 do 20:00

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 9

Wtorek: od godz. 9:00 do 13:00

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 9

Środa: od godz. 9:00 do 13:00

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

Czwartek: od godz. 16:00 do 20:00

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

Piątek: od godz. 16:00 do 20:00

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

HARMONOGRAM DYŻURÓW ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

WE GRUDNIU 2019 ROKU

 

Data

 

Imię i nazwisko

osoby pełniącej dyżur

 

Godziny pełnienia

dyżuru

Miejsce pełnienia dyżuru

01.12.

niedziela

 

 

 

 

 

 

02.12.

poniedziałek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

03.12.

wtorek

Henryk Kotoński

Adwokat

9.00-13.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia ul. Grota-Roweckiego 9

04.12.

środa

Henryk Kotoński

Adwokat

9.00-13.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia ul. Grota-Roweckiego 9

05.12.

czwartek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

06.12.

piątek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

07.12.

sobota

 

 

 

 

 

 

08.12.

niedziela

 

 

 

 

 

 

09.12.

poniedziałek

Maciej Gronek

Radca Prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

10.12.

wtorek

Jędrzej Banaszewski

Radca Prawny

9.00-13.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia ul. Grota-Roweckiego 9

11.12.

środa

Dominik Lewandowski

Radca Prawny

9.00-13.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia ul. Grota-Roweckiego 9

12.12.

czwartek

Marcin Depkowski

Radca Prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

13.12.

piątek

Magdalena Fengler

Radca Prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

14.12.

sobota

 

 

 

 

 

 

15.12.

niedziela

 

 

 

 

 

 

16.12.

poniedziałek

Sylwia Nawrot

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

17.12.

wtorek

Anna Ratajczak

Adwokat

9.00-13.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia ul. Grota-Roweckiego 9

18.12.

środa

Anna Ratajczak

Adwokat

9.00-13.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia ul. Grota-Roweckiego 9

19.12.

czwartek

Sylwia Nawrot

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

20.12.

piątek

Sylwia Nawrot

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

21.12.

sobota

 

 

 

 

 

 

22.12.

niedziela

 

 

 

 

 

 

23.12.

poniedziałek

Maciej Gronek

Radca Prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

24.12.

wtorek

____________________

__________

______________________________

25.12.

środa

 

 

 

 

 

 

26.12.

czwartek

 

 

 

 

 

 

27.12.

piątek

Magdalena Fengler

Radca Prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

28.12.

sobota

 

 

 

 

 

 

29.12.

niedziela

 

 

 

 

 

 

30.12.

poniedziałek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

31.12.

wtorek

____________________

__________

______________________________

 

REJESTRACJA TELEFONICZNA POD NR TEL 65 546 51 14

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ. 8.00 DO 15.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obsługiwany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój",  z siedzibą w Górze funkcjonuje w poniżej wymienionych lokalizacjach i dniach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2

Poniedziałek: od godz. 12:00 do 16:00

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

Wtorek: od godz. 08:00 do 12:00

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

Środa  : od godz. 16:00 do 20:00

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, ul. Rynek 26

Czwartek: od godz. 15:30 do 19:30

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33

Piątek: od godz. 16:00 do 20:00

W dni ustawowo wolne od pracy Punkty nie będą czynne.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która:

- nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

- jest w ciąży,

- jest członkiem zarządu koła gospodyń wiejskich działającego na podstawie ustawy z dnia  9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

- nieodpłatną mediację, lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Zgłoszeń do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu  65 546 51 14 w następujących dniach i godzinach: 08:00 - 15:00

 

Informacje na temat nieodpłatnych porad prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Rawickiego:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00