Organizacje pozarządowe

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017".

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016".

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

  • Stowarzyszenia
  • Fundacje
  • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
  • Stowarzyszenia zwykłe
  • Kluby sportowe
  • Uczniowskie kluby sportowe

Wykaz organizacji pozarządowych dostępny w BIP

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

Środki na renowację budynku WTZ

Środki na renowację budynku WTZ

Powiat Rawicki otrzymał wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt pn. "Renowacja budynku WTZ". Kwota w wysokości 160.000,00 zł pochodzi w ramach realizacji w roku 2021 "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze F (pomoc na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej).

Planowana całkowita wartość projektu to 200.000,00 zł (środki PFRON mogą stanowić nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu; nie mniej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu stanowią środki własne Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce).

Projekt realizuje Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce na rzecz: Warsztatów Terapii Zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce.

Zakres rzeczowy projektu: renowacja WTZ, w tym: zamontowanie klimatyzacji, założenie rolet pionowych i poziomych w pracowniach oraz pomieszczeniach pracowniczych, wymiana i renowacja sieci komputerowej, naprawa i renowacja drzwi wejściowych oraz wymiana posadzek pokrytych panelami.

Planowany termin zakończenia projektu to 31 marca 2022 r.

Więcej

KGW Woszczkowo reprezentowało Powiat Rawicki

KGW Woszczkowo reprezentowało Powiat Rawicki

Koło Gospodyń Wiejskich z Woszczkowa zajęło 1 miejsce w etapie powiatowym Konkursu Kulinarnego "Skarby wielkopolskiej spiżarni" i dzięki temu mogło reprezentować Powiat Rawicki na szczeblu wojewódzkim, podczas I Pikniku Wielkopolskich Kobiet Gospodarnych. Organizatorem konkursu był Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR.

W trakcie konkursu Panie z KGW zaprezentowały potrawę  słodko-kwaśną, tj. ogórek z papryką. Dodatkowo na powiatowym stoisku można było skosztować doskonałych przysmaków z których słynie nasz powiat tj. ciasta i powidła własnego wyrobu, pajda chleba cebulowego ze smalcem i ogórkiem, kiełbasa słoikowa i pasztetowa, kompot z bani (dyni). Odwiedzający stoisko byli zachwyceni potrawami i aromatycznymi smakołykami. Jak zwykle reprezentanci powiatu stanęli na wysokości zadania.

Uczestnictwo w konkursie Pań z KGW Woszczkowo było możliwe dzięki wsparciu finansowemu ze strony Powiatu Rawickiego, Biura Powiatowego ARiMR-u Miejska Górka oraz udostępnieniu autokaru przez Urząd Miejski z Miejskiej Górki.

Fot. KGW Woszczkowo

I Pikniku Wielkopolskich Kobiet Gospodarnych-KGW Woszczkowo

Więcej

„Terapia pocovidowa na co dzień” – dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

„Terapia pocovidowa na co dzień” – dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Powiat Rawicki otrzymał dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 42.620,00 zł na zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie art. 15zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Środki pochodzą z realizacji z Programu Aktywny samorząd - Moduł IV ?Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi? uruchomionego w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2

Zadanie pn. ?Terapia pocovidowa na co dzień? realizuje Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

Adresatami Programu są Członkowie Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce (osoby niepełnosprawne oraz ich rodzice/opiekunowie, w większości osoby niepełnosprawne lub/i starsze) oraz Uczestnicy Warsztatów Terapii zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce.

Z przyznanych środków zostaną zakupione artykuły zapewniające grupie docelowej rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową w przestrzeni otwartej poprzez możliwość wprowadzenia elementów takich, jak estetoterapia, sylwoterapia, talasoterapia czy chromoterapia.

Planowany termin zakończenia wsparcia to 30 października 2021 r.

Więcej

Bezpłatne konsultacje

Bezpłatne konsultacje

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia ze środków Unii Europejskiej na bezpłatne konsultacje.

Więcej

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Zarząd Powiatu Rawickiego zgodnie z Uchwałą Nr XLII/325/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza konsultacje w sprawie projektu "Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na rok 2022".

Propozycje zadań o charakterze ponadgminnym do realizacji w roku 2022, z uwzględnieniem priorytetów zawartych w projekcie "Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na rok 2022" lub propozycje nowych priorytetów zgodnych z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), należy zgłaszać na formularzu załączonym do pobrania.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 08 października 2021 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Wydział Organizacyjny, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub adres: punktobslugi@powiatrawicki.pl

Załączniki:

  1. Projekt Programu współpracy na rok 2022
  2. Formularz

Więcej

I Rajd Śladami Ziemiaństwa

I Rajd Śladami Ziemiaństwa

Miłośników aktywnego wypoczynku serdecznie zapraszamy 12 września br. do spędzenia wspólnie niedzieli. Organizatorzy w programie przewidzieli wiele atrakcji m.in. rajd konno-rowerowy z Jutrosina do Osieka, otwarcie wiaty turystycznej  oraz wspólną zabawę nad Zalewem w Jutrosinie.

Zapisy na rajd konny i rowerowy - wydłużone do 6 września br. Szczegóły na poniższym plakacie.

 

 

 

 

Trasa I Rajdu Śladami Ziemiaństwa - 12.09.2021 r.I Rajd Śladami Ziemiaństwa -  12.09.2021 r.

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00