Organizacje pozarządowe

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017".

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016".

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Stowarzyszenia zwykłe
 • Kluby sportowe
 • Uczniowskie kluby sportowe

Wykaz organizacji pozarządowych dostępny w BIP

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej

Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej

Informujemy, że 29 czerwca br. odbędzie się konferencja on-line pn. "Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego".

Spotkanie skierowane jest do m.in. lokalnych fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, przedstawicieli administracji i osób zainteresowanych tematyką społeczną. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej https://wrk.org.pl/konferencja-on-line-szanse-i-zagrozenia-dla-rozwoju-ekonomii-spolecznej-i-organizacji-spoleczenstwa-obywatelskiego/

Więcej

Bezpłatne konsultacje

Bezpłatne konsultacje

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia ze środków Unii Europejskiej na bezpłatne konsultacje.

Więcej

Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami

Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i inne podmioty, również działające w partnerstwie, do udziału w XI edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami w roku 2021.

Celem Konkursu jest nagrodzenie i wyróżnienie działań zrealizowanych w roku 2020 i/lub 2021 (zakończonych do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Termin wysyłania zgłoszeń upływa z dniem  30 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej https://rops.poznan.pl/wielkopolska-otwarta/wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych/

Więcej

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działająca przy Staroście Rawickim – kadencja 2021-2025

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działająca przy Staroście Rawickim – kadencja 2021-2025

W dniu 1 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Rawickim.

Zgodnie z ustawowymi zadaniami będzie się ona zajmować inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacją praw osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ich oceną, a także opiniowaniem projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W skład Rady - Zarządzeniem nr 35/21 Starosty Rawickiego z dnia 12.05.2021 r. - zostały powołane przedstawicielki organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu rawickiego oraz jednostek samorządu terytorialnego powiatu rawickiego w składzie:

 1. Romana Hauk-Zimkiewicz z Gminy Jutrosin,
 2. Anna Hejducka ze Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce,
 3. Agnieszka Sikora ze Stowarzyszenia Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci im Osób Niepełnosprawnych "Razem Raźniej w Bojanowie" z siedzibą w Bojanowie,
 4. Renata Walenczak ze Stowarzyszenia "Wsparcie Dla Każdego" z siedzibą w Pakosławiu,
 5. Lucylia Wysocka ze Stowarzyszenia Osób Sprawnych Inaczej "Pomocna Dłoń" z siedzibą w Rawiczu.

W skład Prezydium Rady - wybieranego na okres jednego roku, wchodzą:

 1. przewodnicząca - Anna Hejducka,
 2. wiceprzewodnicząca - Agnieszka Sikora,
 3. sekretarz - Lucylia Wysocka.

Fot. Powiat Rawicki

IMG 8295
IMG 8296
IMG 8297
IMG 8298
IMG 8300
IMG 8303

Więcej

Spotkanie otwarte z NGO

Spotkanie otwarte z NGO

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli m.in. stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich oraz wszystkie osoby zaangażowane w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego.

Przedsięwzięcie odbędzie się 19 maja br., w godz. 17:00-20:00, na platformie zoom.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia udziału w spotkaniu można znaleźć na stronie internetowej https://wrk.org.pl/spotkanie-otwarte-z-ngo-woj-wielkopolskie/

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00