Organizacje pozarządowe

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017".

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016".

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Stowarzyszenia zwykłe
 • Kluby sportowe
 • Uczniowskie kluby sportowe

Wykaz organizacji pozarządowych dostępny w BIP

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

380 lat Bractwa Kurkowego w Rawiczu

380 lat Bractwa Kurkowego w Rawiczu

Obchody 380-lecia Bractwa Kurkowego w Rawiczu rozpoczął się przemarsz władz i delegacji brackich z pocztami sztandarowymi oraz zaproszonych gości w przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Miejskiej Górki  spod Domu Kultury do parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP na mszę świętą. Nie zabrakło też złożenia wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Jana Pawła II i Żołnierza Polskiego. 

Na terenie Domu Kultury w Rawiczu odbywały się główne uroczystości podczas, których został udekorowany Sztandar Bractwa Kurkowego Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi ZKBS RP, uhonorowano Bracki Kurkowych, a zaproszeni goście składali gratulacje oraz życzyli pomyślności rawickiemu bractwu, satysfakcji i sukcesów w realizacji planów.

Fot. Tadeusz Pawłowski

22 05 15 380 Lecie BKR 353
22 05 15 380 Lecie BKR 358
22 05 15 380 Lecie BKR 359
22 05 15 380 Lecie BKR 481
22 05 15 380 Lecie BKR 483
22 05 15 380 Lecie BKR 484
22 05 15 380 Lecie BKR 485
22 05 15 380 Lecie BKR 486
22 05 15 380 Lecie BKR 547

Więcej

Wielkopolska Wiara

Wielkopolska Wiara

Warsztaty dla mieszkańców, cykliczne spotkania z młodzieżą, wspólne wycieczki po okolicy, odkrywanie nowych miejsc - pomysłów na aktywizację mieszkańców może być mnóstwo. Właśnie taki cel przyświeca Konkursowi Mikrodotacji Wielkopolska Wiara.

21 marca 2022 roku ruszyła jego kolejna edycja. Młode organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne mogą pozyskać do 10.000 złotych na realizację pomysłów. W tegorocznej edycji wydzielono specjalną pulę środków - "Wielkopolska Wiara solidarna z Ukrainą". Wnioski można składać do 20 kwietnia br. Regulamin konkursu oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie internetowej https://pisop.org.pl/wielkopolska-wiara-2022

Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Więcej

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego rozstrzygnięte

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego rozstrzygnięte

Zarząd Powiatu Rawickiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2022.

Szczegóły w załączonych dokumentach poniżej:

1 Uchwała ZPR - Kultura 2022

2 Uchwała ZPR - Turystyka 2022

3 Uchwała ZPR - Kultura fizyczna 2022

4 Uchwała ZPR - Zdrowie 2022

5 Uchwała ZPR - Oświata 2022

Załączniki do Uchwał - rozstrzygnięcie 24.03.2022

Więcej

Ochrona przed podwyżkami cen gazu

Ochrona przed podwyżkami cen gazu

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która weszła w życie 29 stycznia 2022 roku, znacznie rozszerza grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z ochrony taryfowej. Dzięki niej z niższych cen gazu ziemnego będą mogły korzystać między innymi spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz szereg innych społecznie wrażliwych odbiorców!

Kto jest uprawniony do ochrony taryfowej?

 • gospodarstwa domowe,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • inne podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach,
 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 
 • noclegownie i ogrzewalnie, 
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
 • podmioty systemu oświaty, 
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, 
 • podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie, 
 • kościoły i inne związki wyznaniowe, 
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną, 
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, 
 • ochotnicze straże pożarne, 
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, 
 • rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
 • centra i kluby integracji społecznej, 
 • warsztaty terapii zajęciowej, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • spółdzielnie socjalne.

Pełna treść Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu znajduje się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000020201.pdf

Więcej informacji o ochronie taryfowej:  https://pgnig.pl/ochrona-taryfowa

 

Więcej

102. Rocznica powrotu Powiatu Rawickiego do Macierzy

102. Rocznica powrotu Powiatu Rawickiego do Macierzy

Dziś mija 102. rocznica powrotu Powiatu Rawickiego razem z Rawiczem i Bojanowem do "Macierzy". 17 stycznia 1920 roku - to jedna z najważniejszych dat w historii Ziemi Rawickiej. Z tej okazji wartę honorową wystawiła klasa mundurowała I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu w towarzystwie pocztów sztandarowych ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Rawickiego.

Wydarzenia sprzed ponad stu lat miały wyjątkowy charakter. Wspólnym wysiłkiem militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym udało się odzyskać utraconą ponad wiek wcześniej niepodległość. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tym i przykazywać to następnym pokoleniom.

W takim duchu swoje wystąpienia okolicznościowe zaprezentowali Jan Dziedziczak  Poseł na Sejm RP i Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Andrzej Grzyb Poseł na Sejm RP oraz Starosta Rawicki Adam Sperzyński. Odczytano również list skierowany do uczestników przez Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego. Następnie wspólnie odśpiewano "Rotę".

Delegacje przybyłe na uroczystość złożyły wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego w Rawiczu. Wśród składających byli m.in. Jan Dziedziczak - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Poseł na Sejm RP, Andrzej Grzyb Poseł na Sejm RP, Ewa Panowicz - Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a także delegacje powiatowych i gminnych samorządowców oraz przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji, służb mundurowych i organizacji politycznych, jak również pozarządowych.

Uczestnicy dzisiejszych uroczystości zostali zaproszeni do odwiedzenia Muzeum Ziemi Rawickiej, gdzie można obejrzeć okolicznościową wystawę dokumentującą dzieje polskich garnizonów wojskowych w Lesznie i Rawiczu w okresie międzywojennym. Wystawa pn. "17. Pułk Ułanów Wielkopolskich i 55. Poznański Pułk Piechoty w Lesznie i Rawiczu - 18 lat wspólnej historii" została opracowana i udostępniona przez Archiwum Państwowe w Lesznie.

Fot. Powiat Rawicki

IMG 9657
IMG 9678
IMG 9681
IMG 9682
IMG 9685
IMG 9688
IMG 9693
IMG 9698
IMG 9701
IMG 9703
IMG 9704
IMG 9707
IMG 9713
IMG 9719
IMG 9720
IMG 9727
IMG 9728
IMG 9731
IMG 9732
IMG 9735
IMG 9742
IMG 9743
IMG 9746
IMG 9751
IMG 9753
IMG 9756

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00