Organizacje pozarządowe

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017″.

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”.

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Stowarzyszenia zwykłe
 • Kluby sportowe
 • Uczniowskie kluby sportowe

Wykaz organizacji pozarządowych dostępny w BIP

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

Wrześniowe spotkanie z Pomocną Dłonią

Wrześniowe spotkanie z Pomocną Dłonią

We wrześniu podczas pierwszego powakacyjnego spotkania integracyjnego stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Kowalikach, w ramach wolontariatu pracowały uczennice Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, uczące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Dziewczyny pomagały przy pracach przygotowawczych i organizacyjnych spotkania dla 210 członków stowarzyszenia. Wolontariat to bardzo ciężka i bezinteresowna praca, dlatego cieszy nas fakt, że uczniowie chętnie podejmują takie działania.

Fot. Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

1
2
3
4
5

Więcej

Senior z inicjatywą – konferencja

Senior z inicjatywą – konferencja

Pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dniu 20 września 2017 o godzinie 11.00 w krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się konferencja „Miłość się nie starzeje”. Skierowana jest ona do Seniorów z 5 powiatów: krotoszyńskiego, rawickiego, pleszewskiego, jarocińskiego i gostyńskiego.

Wszystkich zainteresowanych Seniorów z terenu naszego powiatu zachęcamy do zapoznania się z programem imprezy.

W programie imprezy m.in. XIII Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. Szczegółowe informacje dotyczące programu imprezy można otrzymać pod nr telefonów: 62 722 88 91 lub 62 722 88 92 w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Krotoszynie.

Więcej

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rawiczu

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rawiczu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia ze środków Unii Europejskiej na bezpłatne konsultacje.

 

Więcej

Targi Ekonomii Społecznej – Jarmark Pomysłów

Targi Ekonomii Społecznej – Jarmark Pomysłów

Stowarzyszenie Centrum PISOP zapraszają na czwarte już z kolei, Targi Ekonomii Społecznej – Jarmark Pomysłów, organizowane 2 września w godzinach od 14:00 do 18:00 na Rynku w Lesznie.  

Jarmark Pomysłów w Lesznie

Stoiska, pokazy, punkty konsultacyjne, warsztaty – to wszystko składać się będzie na Targi Ekonomii Społecznej – Jarmark Pomysłów.

W programie Jarmarku zaplanowano m.in.:

 • stoiska kilkudziesięciu fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej z Leszna i całego subregionu
 • sprzedaż rękodzieła i lokalnych produktów
 • pokazy m.in.: eksperymentów i doświadczeń chemicznych, piramid i grot solnych
 • zajęcia dla dzieci m.in.: warsztaty twórcze, układnie puzzli, łapanie baniek
 • punkty konsultacyjne m.in.: Szlachetnej Paczki, EURODESK.

Równolegle z Jarmarkiem będą odbywały się warsztaty:

 • Treningu pamięci – Gimnastyka mózgu wg Paula Denisona – konieczne wcześniejsze zapisy
 • Budowy motocykla żużlowego – konieczne wcześniejsze zapisy
 • Bezpiecznego używania dronów – konieczne wcześniejsze zapisy
 • Kultury ciała – jogi – konieczne wcześniejsze zapisy
 • Druku 3D – konieczne wcześniejsze zapisy
 • Ziołolecznictwa – tworzenia maceratu (oleju) ziołowego, octu i soli ziołowej – wstęp wolny
 • Plastyczne z wykorzystaniem lawendy – wstęp wolny.

Zgłoszenia na warsztaty można przesyłać mailem na adres: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl (formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl). Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona! O udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Relację z imprezy na bieżąco będzie relacjonować Radio Poznań.

Targi, już po raz czwarty, organizowane są przez Stowarzyszenie Centrum PISOP. Partnerem tegorocznej edycji są: Urząd Miasta Leszna oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Więcej informacji dostępnych jest na: www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl.

Wydarzenie współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Miasta Leszno.

Więcej

Zgłaszanie szkód w PCPR w Rawiczu

Zgłaszanie szkód w PCPR w Rawiczu

Osoby niepełnosprawne, które zostały poszkodowane w wyniku nawałnic jakie, przeszły w miesiącu sierpnia br. na terenie powiatu rawickiego, mogą zgłaszać swoje szkody oraz ewentualne potrzeby osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Dworcowa 1 (pok. 8), telefonicznie pod nr tel. 65 546 43 33 lub drogą e-mail: k.jankowska@pcprrawicz.pl .

W zgłoszeniu należy podać:

 • liczbę osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym, których dotknęły skutki zdarzeń pogodowych,
 • rodzaj i charakter powstałych szkód,
 • określenie ewentualnych potrzeb wynikających z powstałych szkód.

Termin zgłaszania potrzeb:  do dnia 24.08.2017 r.  do godz. 14:00.

Zebrane informacje dn. 25.08.br zostaną przekazane do Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu, który w trybie pilnym przekaże je Zarządowi Funduszu w celu analizy i podjęcia działań zmierzających do wsparcia poszkodowanych osób niepełnosprawnych i instytucji działających na rzecz osób poszkodowanych.

Więcej

Konsultacje społeczne Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Konsultacje społeczne Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarząd Powiatu Rawickiego zgodnie z Uchwałą Nr XLII/325/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza konsultacje w sprawie projektu „Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

Propozycje zmian do ww. Regulaminu należy zgłaszać na formularzu załączonym do pobrania.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017 roku na adres:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju, ul. Rynek 17,
63-900 Rawicz lub adres: oswiata@powiatrawicki.pl

Załączniki:

 1. Uchwała Nr XLII/325/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 września 2010 roku
 2. Projekt Uchwały  – zmiana Regulaminu PRDPP 2017
 3. Projekt „Regulaminu trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego”
 4. Formularz – WORD
 5. Formularz – PDF

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00