Organizacje pozarządowe

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017″.

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”.

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

  • Stowarzyszenia
  • Fundacje
  • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
  • Stowarzyszenia zwykłe
  • Kluby sportowe
  • Uczniowskie kluby sportowe

Wykaz organizacji pozarządowych dostępny w BIP

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Centrum PISOP zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Jego celem jest m.in. zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w  działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Nabór wniosków potrwa od 16 marca do 6 kwietnia 2018 roku do godz. 12.00. Konkurs Mikrodotacji organizowany jest w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/ogloszenie-konkursowe/

Więcej

Gala Liderów Powiatu Rawickiego

Gala Liderów Powiatu Rawickiego

Starosta Rawicki oraz włodarze: Bojanowa, Jutrosina, Miejskiej Górki, Pakosławia i Rawicza uhonorowali przedsiębiorców oraz osoby, instytucje i organizacje działające na niwie społecznej w naszym regionie.

Gala Liderów Powiatu była wyrazem szczególnego uznania i podziękowania za aktywną działalność firm oraz osób prywatnych. Wśród gości Gali Liderów Powiatu, która odbyła się w rawickim domu kultury byli, m.in.: Adam Szejnfeld – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Aneta Karkosz – Prezes Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu, przedsiębiorcy działający w poszczególnych gminach powiatu rawickiego, samorządowcy, w tym starostowie i burmistrzowie, przewodniczący rad i radni reprezentujący gminy i powiaty województwa Wielkopolskiego i Dolnośląskiego oraz działacze społeczni.

Lista nagrodzonych:

Laur Przedsiębiorczości

Gmina Bojanowo:

PPHU Verona Krzysztof Prałat

Gmina Jutrosin:

?Meble Nazeli? Garik Grigoryan

?Instalpol? R.G.J. Plewka

Gmina Miejska Górka:

Przychodnia Stomatologiczna Urszula Łapawa

Artur Mencel Firma Handlowo-Usługowa

Gmina Pakosław:

Państwo Barbara Lorenc-Samol i Łukasz Samol

Sklep Spożywczo ? Przemysłowy w Golejewku Wenancjusz Pernak

Gmina Rawicz:

P.H.U Bogusława i Paweł Jankowiak Sp.J.

Fritz Hansen Production Sp. z o.o.

7Technology Sp. z o.o.

Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG Sp. z o.o.

FERRPOL Bracia Matuszewscy Sp. z o.o.

Powiat Rawicki:

BAJON SP.J. z Miejskiej Górki

ANGREG z Dębna Polskiego

 

Działacz Społeczny Roku

Gmina Bojanowo:

Karolina Salamon

Gmina Jutrosin:

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Gmina M.Górka:

Barbara Pawlak

Teresa Pawlicka

Gmina Pakosław:

Roman Kozica Sołtys Góreczek Wielkich  

Gmina Rawicz:

Barbara Karkosz

Jan Solak

Ryszard Kapłon

Krzysztof Skrzypczak

Powiat Rawicki:

Piotr Chudy

 

Filantrop Roku

Gmina Bojanowo:

Biuro Rachunkowe Alfa Sp. z o.o.

Gmina Jutrosin:

Ireneusz Mikołajewski

Gmina Miejska Górka:

Barbara Bogacka-Gancarczyk

Gmina Pakosław:

Zespół Taneczny ?PAKA?

Gmina Rawicz:

Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG Sp. z o.o.

Powiat Rawicki:

Anna Barańska

 

Nagrody specjalne:

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin dla Pana Stanisława Janiaka i Pani Joanny Kmieć z ?Fundacji Małych Serc?

Wójta Gminy Pakosław dla Pana Antoniego Sędłaka i Pana Stanisława Stelmacha

Burmistrza Gminy Rawicz dla Śp. Aleksandra Pieprzyka

Starosty Rawickiego dla Pana Zbigniewa Koszarka i Pana Kazimierza Chudego

Fot. Maciej Majchrowicz

GalaLiderowPowiatu2018 6
GalaLiderowPowiatu2018 11
GalaLiderowPowiatu2018 13
GalaLiderowPowiatu2018 14
GalaLiderowPowiatu2018 19
GalaLiderowPowiatu2018 20
GalaLiderowPowiatu2018 21
GalaLiderowPowiatu2018 22
GalaLiderowPowiatu2018 23
GalaLiderowPowiatu2018 25
GalaLiderowPowiatu2018 26
GalaLiderowPowiatu2018 28
GalaLiderowPowiatu2018 29
GalaLiderowPowiatu2018 32
GalaLiderowPowiatu2018 33
GalaLiderowPowiatu2018 34
GalaLiderowPowiatu2018 35
GalaLiderowPowiatu2018 36
GalaLiderowPowiatu2018 37
GalaLiderowPowiatu2018 38
GalaLiderowPowiatu2018 39
GalaLiderowPowiatu2018 40
GalaLiderowPowiatu2018 42
GalaLiderowPowiatu2018 43
GalaLiderowPowiatu2018 45
GalaLiderowPowiatu2018 46
GalaLiderowPowiatu2018 47
GalaLiderowPowiatu2018 48
GalaLiderowPowiatu2018 49
GalaLiderowPowiatu2018 50
GalaLiderowPowiatu2018 51
GalaLiderowPowiatu2018 52
GalaLiderowPowiatu2018 53
GalaLiderowPowiatu2018 54
GalaLiderowPowiatu2018 55
GalaLiderowPowiatu2018 56
GalaLiderowPowiatu2018 57
GalaLiderowPowiatu2018 58
GalaLiderowPowiatu2018 59
GalaLiderowPowiatu2018 60
GalaLiderowPowiatu2018 61
GalaLiderowPowiatu2018 62
GalaLiderowPowiatu2018 64
GalaLiderowPowiatu2018 65
GalaLiderowPowiatu2018 66
GalaLiderowPowiatu2018 67
GalaLiderowPowiatu2018 68
GalaLiderowPowiatu2018 69
GalaLiderowPowiatu2018 70
GalaLiderowPowiatu2018 72
GalaLiderowPowiatu2018 73
GalaLiderowPowiatu2018 74
GalaLiderowPowiatu2018 75
GalaLiderowPowiatu2018 76
GalaLiderowPowiatu2018 77
GalaLiderowPowiatu2018 78
GalaLiderowPowiatu2018 79
GalaLiderowPowiatu2018 80
GalaLiderowPowiatu2018 81
GalaLiderowPowiatu2018 83
GalaLiderowPowiatu2018 84
GalaLiderowPowiatu2018 85
GalaLiderowPowiatu2018 87
GalaLiderowPowiatu2018 88
GalaLiderowPowiatu2018 89
GalaLiderowPowiatu2018 90
GalaLiderowPowiatu2018 91
GalaLiderowPowiatu2018 92
GalaLiderowPowiatu2018 93
GalaLiderowPowiatu2018 94
GalaLiderowPowiatu2018 95
GalaLiderowPowiatu2018 97
GalaLiderowPowiatu2018 98
GalaLiderowPowiatu2018 99
GalaLiderowPowiatu2018 100
GalaLiderowPowiatu2018 101
GalaLiderowPowiatu2018 102
GalaLiderowPowiatu2018 103
GalaLiderowPowiatu2018 104
GalaLiderowPowiatu2018 105
GalaLiderowPowiatu2018 106
GalaLiderowPowiatu2018 107
GalaLiderowPowiatu2018 108
GalaLiderowPowiatu2018 110
GalaLiderowPowiatu2018 111
GalaLiderowPowiatu2018 112
GalaLiderowPowiatu2018 113
GalaLiderowPowiatu2018 114
GalaLiderowPowiatu2018 116
GalaLiderowPowiatu2018 117
GalaLiderowPowiatu2018 118
GalaLiderowPowiatu2018 119
GalaLiderowPowiatu2018 120
GalaLiderowPowiatu2018 122
GalaLiderowPowiatu2018 123
GalaLiderowPowiatu2018 124
GalaLiderowPowiatu2018 125
GalaLiderowPowiatu2018 126
GalaLiderowPowiatu2018 127
GalaLiderowPowiatu2018 128
GalaLiderowPowiatu2018 129
GalaLiderowPowiatu2018 131
GalaLiderowPowiatu2018 132
GalaLiderowPowiatu2018 134
GalaLiderowPowiatu2018 136
GalaLiderowPowiatu2018 137
GalaLiderowPowiatu2018 138
GalaLiderowPowiatu2018 139
GalaLiderowPowiatu2018 140
GalaLiderowPowiatu2018 141
GalaLiderowPowiatu2018 142
GalaLiderowPowiatu2018 143
GalaLiderowPowiatu2018 144
GalaLiderowPowiatu2018 145
GalaLiderowPowiatu2018 147
GalaLiderowPowiatu2018 148
GalaLiderowPowiatu2018 150
GalaLiderowPowiatu2018 152
GalaLiderowPowiatu2018 154
GalaLiderowPowiatu2018 155
GalaLiderowPowiatu2018 156
GalaLiderowPowiatu2018 157
GalaLiderowPowiatu2018 158

Więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2018

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego określonych w Uchwale Nr XXXV/269/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018?.

Uchwała ZPR – ogłoszenie II kultura fizyczna

Treść ogłoszenia – kultura fizyczna II

Rozporządzenie

Oferta

Więcej

Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert

Zarząd Powiatu Rawickiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w 2018 r. z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

Więcej informacji w poniższych załącznikach.

Uchwała ZPR – rozstrzygnięcie I

Uchwała ZPR – rozstrzygnięcie II

Uchwała ZPR – rozstrzygnięcie III

Uchwała ZPR – rozstrzygnięcie IV

Uchwała ZPR – rozstrzygnięcie V

Więcej

Wybory członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Wybory członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Starosta Rawicki informuje, że w dniu 09 lutego 2018 r. o godz. 14:00, w sali nr 18, Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul Rynek 17, 63-900 Rawicz odbędą się wybory członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, spośród kandydatów rekomendowanych przez  organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Rawickiego.

 Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór upoważnienia
  2. Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu
  3. Uchwala Nr XXXII/253/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 r.

Więcej

Wolontariusze nie zawiedli

Wolontariusze nie zawiedli

W minionym tygodniu w Domu Kultury w Rawiczu Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” zorganizowało dla swoich członków zabawę karnawałową. Obsługę gastronomiczną dla 200 gości zapewniły wolontariuszki z Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w składzie: Agata Mierzwińska, Weronika Cieśla, Julia Wędlik oraz Zuzia Jelinowska, Ola Dmyterko, Ola Ratajczak i Martyna Starużyk.

Zadaniem uczennic było roznoszenie potraw i napojów, porządkowanie stołów, pomoc przy wydawaniu posiłków oraz zmywaniu naczyń.

Fot. Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

1
2
4

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00