Organizacje pozarządowe

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017″.

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”.

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

  • Stowarzyszenia
  • Fundacje
  • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
  • Stowarzyszenia zwykłe
  • Kluby sportowe
  • Uczniowskie kluby sportowe

Wykaz organizacji pozarządowych dostępny w BIP

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

Bezpłatne konsultacje

Bezpłatne konsultacje

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia ze środków Unii Europejskiej na bezpłatne konsultacje.

Więcej

Obradowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Obradowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest pełnoprawnym podmiotem uczestniczącym w stanowieniu i wykonywaniu prawa. Tworzą ją zespół przedstawicieli trzeciego sektora oraz władzy uchwałodawczej i wykonawczej. 

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu 27 kwietnia br. odbyło się I posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, podczas którego Starosta Rawicki wręczył jej Członkom symboliczne akty powołania.

Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, którym został Pan Zdzisław Maćkowiak. Funkcję Wiceprzewodniczącego pełnić będzie Pan Wacław Szymczak, natomiast Sekretarza Pani Małgorzata Kałuża.

IMG 1825
IMG 1826
IMG 1827
IMG 1829
IMG 1830
IMG 1831
IMG 1832
IMG 1833
IMG 1841

Więcej

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Rawickiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała ZPR – rozstrzygnięcie 25.04.2018

 

Więcej

I posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

I posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Starosta Rawicki informuje, że pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Rawiczu – sala narad nr 18.

Uchwala RPR XXXII/253/17

Uchwała ZPR 12.04.2018 PRDPP

Więcej

Jest już nowa Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Jest już nowa Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Zarząd Powiatu Rawickiego przyjął uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu.

Uchwała ZPR 12.04.2018 PRDPP

Więcej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja polegająca na udostępnianiu, szerokiemu gronu zainteresowanych, projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej. 

Jej celem jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce, jak również inspirowania do sięgania po Fundusze Europejskie.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej https://dniotwarte.eu/regulamin

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00