DOŁĄCZ DO NAS W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Tegorocznym absolwentom szkół podstawowych Powiat Rawicki  oferuje  naukę w liceum, technikach i szkołach branżowych w Rawiczu i Bojanowie. Poniżej prezentujemy szkoły i możliwości kształcenia w nich w następujących kierunkach.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu

63-900 Rawicz, Wały Jarosława Dąbrowskiego 29

tel/fax 65 546 44 82
http://www.1lorawicz.pl ; e-mail: lo1@powiatrawicki.pl

Znajdziesz tu szeroki wachlarz możliwości rozwoju i profili, spośród których wybierzesz coś dla siebie. To szansa na uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku. Liceum proponuje wybór spośród 7 profili.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Profil matematyczno-fizyczny: przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski lub niemiecki, drugi język: angielski lub niemiecki francuski lub hiszpański PP  
 2. Profil biologiczno-chemiczny: przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski lub niemiecki, drugi język: angielski lub niemiecki lub francuski hiszpański PP
 3. Profil humanistyczny: przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: polski, historia, język angielski lub niemiecki, drugi język: angielski lub niemiecki lub francuski lub hiszpański PP
 4. Profil dziennikarsko-prawny (patronat UAM w Poznaniu): przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: historia, WOS, język angielski lub niemiecki, drugi język: angielski lub niemiecki lub francuski lub hiszpański PP
 5. Profil matematyczny: przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, biologia, język angielski lub niemiecki, drugi język: angielski lub niemiecki lub francuski lub hiszpański PP
 6. Profil językowy: przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski, język niemiecki, geografia
 7. Klasa mundurowa (kadecka) - patronat AWL we Wrocławiu: przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski lub język niemiecki, WOS, geografia, drugi język: angielski, niemiecki, francuski lub hiszpański PP. Dodatkowe zajęcia: Służby mundurowe (3 godziny tygodniowo).

Szczegółowe informacje o szkole, rekrutacji do liceum, przedmiotach punktowanych, regulaminie rekrutacji oraz Prezentacje: "Z Życia szkoły" i "Baza Szkoły" pod linkiem: http://www.1lorawicz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=234:rekrutacja-na-rok-szkolny-2020-2021&catid=2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STEFANA BOBROWSKIEGO W RAWICZU

63-900 Rawicz, Gen. J. Hallera 12

tel. 65 545 30 72, fax: 65 545 22 35

http://www.zszrawicz.pl; e-mail: zsz@powiatrawicki.pl

Szkoła z 70-letnią tradycją, z przyjazną i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli oraz bardzo dobrą opinię w środowisku lokalnym. Kształci w zawodach potrzebnych na współczesnym rynku pracy. Zapewnia atrakcyjne staże, praktyki zawodowe oraz wszechstronny rozwój i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego już na etapie nauki.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

TECHNIKUM

NAZWA ZAWODU PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
technik budownictwa matematyka
technik ekonomista matematyka
technik elektryk matematyka
technik handlowiec język obcy
technik logistyk język obcy
technik mechanik matematyka
technik teleinformatyk informatyka
technik żywienia i usług gastronomicznych język obcy

1. Technik budownictwa -  wykonuje określone roboty budowlane; organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy; organizuje i kontroluje roboty budowlane stanu surowego i robót wykończeniowych; organizuje i kontroluje roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentację przetargową; dobiera, montuje i sprawdza działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

2. Technik ekonomista - planuje i prowadzi działalność gospodarczą; oblicza podatki;  wykonuje prace biurowe; rozlicza ubezpieczenia; prowadzi sprawy kadrowo-płacowe; sporządza analizy, sprawozdania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

3. Technik elektryk - montuje maszyny, urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej; wykonuje i uruchamia instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji elektrycznej; ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie; lokalizuje uszkodzenia i naprawia maszyny i urządzenia elektryczne; montuje i naprawia układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; montuje, dobiera i sprawdza działania środków ochrony przeciwnapięciowej i odgromowej w obiektach budowlanych i sieciach energetycznych.

4. Technik handlowiec - organizuje prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; wykonuje prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży; prowadzi działania reklamowe i marketingowe; organizuje i prowadzi działalność handlową; zarządza działalnością handlową przedsiębiorstwa.

5. Technik logistyk - obsługuje magazyny przyprodukcyjne i dystrybucyjne; sporządza dokumenty magazynowe; zarządza zapasami; prognozuje popyt i planuje zaopatrzenie; tworzy harmonogramy produkcji; planuje i organizuje transport (formułuje ładunki, dobiera środki transportu, planuje trasy przejazdu, itp.); sporządza dokumenty transportowo-spedycyjne; obsługuje branżowe programy komputerowe; identyfikuje ładunki przy pomocy kodów kreskowych i technologii RFiD.

6. Technik mechanik - wytwarza części maszyn i urządzeń; dokonuje montażu maszyn i urządzeń; instaluje i uruchamia maszyny i urządzenia;  obsługuje maszyny i urządzenia; organizuje proces produkcji; może pełnić funkcje operatora obrabiarek CNC.

7. Technik teleinformatyk - uruchamia i utrzymuje terminale i przyłącza abonenckie; projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe; montuje i eksploatuje systemy transmisyjne; instaluje i eksploatuje systemy komutacyjne; administruje sieciami teleinformatycznymi.

8. Technik żywienia i usług gastronomicznych - sporządza oraz wydaje potrawy i napoje; ocenia jakość żywności oraz jej przechowywanie; planuje i ocenia żywienie; organizuje produkcję gastronomiczną; planuje i realizuje usługi gastronomiczne.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Zawody

sprzedawca * elektryk * mechanik * operator pojazdów i maszyn rolniczych * mechanik pojazdów samochodowych * kucharz * elektromechanik pojazdów samochodowych * monter * elektronik * blacharz samochodowy * lakiernik * monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych * betoniarz * zbrojarz * murarz * tynkarz * operator obrabiarek skrawających * ślusarz * fotograf * fryzjer * cukiernik * piekarz * wędliniarz * złotnik * jubiler * krawiec * stolarz * cieśla * tapicer * dekarz i inne

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Szczegółowe informacje o szkole, rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych, przedmiotach punktowanych, regulaminie rekrutacji znajdziecie pod adresem:
http://www.zszrawicz.pl/rekrutacja/


ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE                      

63-940 Bojanowo, ul. Dworcowa 29

tel. 65 545 62 31, fax. 65 545 63 43

http://zsptbojanowo.pl; e-mail: zspt@powiatrawicki.pl

Szkoła stawia na ucznia i  jego wykształcenie poprzez zatrudnianie specjalistów z danej dziedziny. Z nami osiągniesz sukces zawodowy, a egzamin nie będzie dla ciebie żadnym problemem. Łączymy ponad stuletnią tradycję z nowoczesnością. Gwarantujemy przyjazną atmosferę i indywidualne podejście.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

TECHNIKUM ( 5- letnie)

 1. Technik weterynarii - zawód poszukiwany na europejskich rynkach pracy, polecany tym, którzy chcieliby sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne. Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej. Może wykonywać czynności związane z badaniem i higieną mięsa w rzeźniach.
 2. Technik informatyk - zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.
 3. Technik rolnik - zawód w ramach, którego wykonuje się prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnik organizuje i nadzoruje prace związane z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich.
 4. Technik spedytor -  NOWOŚĆ  !!! - spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Jest odpowiedzialny za wysyłanie i odbieranie towarów (przesyłek). Może wykonywać  czynności takie jak załadunek i rozładunek do samochodów, wagonów, samolotów, składowanie, pakowanie, ubezpieczenie czy udzielanie informacji taryfowych lub celnych.

Branżowa Szkoła I stopnia ( 3-letnia)

Oddziały wielozawodowe - uczniowie samodzielnie wybierają zawód i odbywają kształcenie ogólne w naszej szkole, natomiast zawodowe teoretyczne w centrach kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe praktyczne, tzw. praktyczna nauka zawodu, odbywa się u wybranego pracodawcy.

Branżowa Szkoła  II stopnia (2-letnia)

II stopień branżowej szkoły funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Ma możliwość  zdawania egzaminu maturalnego i rozpoczęcia nauki na studiach wyższych. Warunkiem jest nieprzerwanie nauki po szkole branżowej I stopnia.

Liceum Ogólnokształcące

Nauka w liceum trwa 4 lata i kończy się egzaminem  maturalnym. Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie ogólne i może podjąć naukę na uczelniach wyższych.

SZKOŁA OFERUJE: miesięczne praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS+  we Włoszech  (Bolonia) , Hiszpanii  (Saragossa) oraz 3- miesięczne w Niemczech, prawo jazdy  kat. T, szkolenia.

OFERTA DLA DOROSŁYCH - Kształcenie zaoczne - BEZPŁATNE

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - dla absolwentów szkól branżowych i zasadniczych szkół zawodowych, nauka rozpoczyna się od 3 semestru  - 4 lata

3-letnie na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, Branżowej Szkoły I stopnia

Kursy kwalifikacji zawodowych w ramach kształconych zawodów

Kursy Umiejętności Zawodowych i kompetencji ogólnych (30 h)

Branżowa Szkoła II Stopnia  (2 lata kształcenie zaoczne)

Pełna oferta edukacyjna szkoły jest dostępna pod linkiem: http://zsptbojanowo.pl/oferta-edukacyjna/ , kierunki kształcenia - http://zsptbojanowo.pl/kierunki-ksztalcenia oraz procedury rekrutacji do Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU http://zsptbojanowo.pl/procedury/. Zapraszamy też do obejrzenia filmiku promującego Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie https://youtu.be/9gpAjHzAvNs. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

63-900 Rawicz, ul. Grota Roweckiego 9F

tel. 65 546 15 07

http://www.zss-rawicz.pl; e-mail: zss@powiatrawicki.pl

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu jest szkołą od zadań specjalnych, specjalnej organizacji nauki i metod pracy, indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Zatrudniają wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, pedagogów oraz terapeutów. Posiadają szeroką ofertę, bogatą bazę lokalową oraz duży dostęp do specjalistów dzięki czemu umożliwiają uczniom nabywanie wiedzy i umiejętności adekwatnych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych. Uczniowie są przygotowywani do samodzielności w życiu dorosłym. Szkoła stawia na efektywność, a jej celem nadrzędnym jest efektywne funkcjonowanie w życiu dorosłym podopiecznych.

Co wyróżnia rawicką szkołę? Realizacja specyficznych potrzeb edukacyjnych, wychowanie, a także rewalidacja. Do atutów rawickiej placówki należą: kameralne, mało liczne klasy, odpowiednie wyposażenie w środki dydaktyczne, stosowanie innowacyjnych terapii oraz wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu oferuje kształcenie na wszystkich etapach edukacji.
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu specjalizujemy się w kształceniu dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz skierowanie z Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Rawiczu.
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu realizuje nauczanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w:

        SZKOLE PODSTAWOWEJ dla dzieci i młodzieży:

        a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
        b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
        c) autystycznych,
        d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

        SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA dla młodzieży:
        a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
        b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

       SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY dla młodzieży:
       a) niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
       b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 •     W ZESPOŁACH REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH - dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu   głębokim
 •    NOWOŚĆ!!! Od września 2019 r. funkcjonuje oddział dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej.
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu prowadzi również WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - dla dzieci od urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole.

Pełna oferta edukacyjna szkoły wraz z warunkami rekrutacji jest dostępna pod linkiem: http://www.zss-rawicz.pl/index.php/rekrutacja-2020-2021

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00