Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich

W bieżącym roku odbywa się kolejna, XVII edycja Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Do konkursu przystąpić mogą gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty oraz podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego.

Jedna jednostka (instytucja) może zgłosić wyłącznie jeden projekt. Zgłoszony projekt powinien być w takim stopniu zaawansowania jego realizacji, który umożliwi ocenę Zespołowi Sędziów Sprawozdawców. Musi również wykazywać bezsprzeczny społeczny sposób realizacji projektu przy minimalnym wsparciu finansowym. Nie może być projektem nagrodzonym uprzednio w zakończonych już edycjach konkursu.

Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Zgłoszenie do konkursu” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XVII edycji Konkursu upływa z dniem 31 maja 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzieli: Anna Dąbkiewicz, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl.

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00