Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego

Zapraszamy do udziału w XVIII edycji Konkursu pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego". Do konkursu przystąpić mogą gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie działań proekologicznych i prokulturowych.

Ponadto, gminy miejskie (w tym miasta na prawach powiatu) i organizacje pożytku publicznego mogą składać projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej zmierzającej do poprawy jakości powietrza i sposobu gospodarowania odpadami.

Jedna jednostka (instytucja) może zgłosić wyłącznie jeden projekt. Zgłoszony projekt powinien wykazywać bezsprzeczny społeczny sposób realizacji projektu przy minimalnym wsparciu finansowym. Nie może być projektem nagrodzonym uprzednio w zakończonych już edycjach konkursu.

Zgłoszenia należy przesłać na formularzach "Zgłoszenie do konkursu" na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XVIII edycji Konkursu upływa z dniem 31 maja 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzieli: Anna Dąbkiewicz, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl. Więcej informacji: https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_dzialania-proekologiczne-i-prokulturowe-w-ramach-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00