Działania profilaktyczne celem zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem COVID-19

W Domach Pomocy Społecznej w Osieku i Pakówce, mając na uwadze dobro pracowników i podopiecznych, wprowadzono szereg działań profilaktycznych mających na celu zmniejszenie ryzyka przyniesienia do placówki wirusa powodującego zakażenie COVID-19.

Już z początkiem marca br. Dyrekcja obu placówek zakazała: wpuszczania na teren placówek osób w nich niepracujących, odwiedzin rodzinnych, wyjść pensjonariuszy poza teren domu oraz urlopu mieszkańców. Listonosze pozostawiają przesyłki przed wejściem do placówek, a zaopatrzenie przez dostawców jest dostarczane w Pakówce osobnym podjazdem, bądź zostawiane przed bramą wjazdową (w Osieku). Wprowadzono dwuzmianowość wśród personelu administracyjnego i kuchennego, tak by obie zmiany nie miały ze sobą kontaktu. Część pracowników DPS Pakówka zdecydowała się na pracę w systemie 24 godzinnym, ale w stałych zespołach. W obu DPS-ach zawieszono przyjmowanie nowych mieszkańców.

Od 18 marca br. w Osieku wyłączono z działalności budynek z pracowniami terapeutycznymi i przygotowano go jako miejsce do ewentualnej kwarantanny. Są w nim: tapczany (10 szt.), materace (4 szt.), komplety pościeli, poduszki, koce, kołdry, ręczniki oraz środki dezynfekcyjne. Dodatkowo na stanie DPS Osiek są 4 namioty.

Zakupy dla mieszkańców przebywających w placówce dokonują wyłącznie pracownicy. W obrębie budynków wszyscy są zobowiązani do zachowania izolacji, stosowania środków dezynfekujących, a personel jest zobowiązany do pracy w maseczkach, przyłbicach i rękawiczkach jednorazowych.  Wszystkie pielęgniarki zatrudnione w DPS-ach pracują tylko i wyłącznie w tych placówkach i nie świadczą usług w innych podmiotach. Mieszkańcy, którzy wymagają wyjazdów na dializy mają zapewnione pokoje jednoosobowe, by zminimalizować ryzyko  zachorowania.

Dyrektorzy obu DPS-ów dysponują środkami do dezynfekcji powierzchni i rąk, posiadają na stanie zapasy wody i żywności na wypadek problemów z dostawami, a także dysponują środkami ochrony osobistej celem zabezpieczenia swoich pracowników. Oczywiście  zapasy te są na bieżąco uzupełniane.

Od 12 marca br. zamknięta też jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaszczynie, a przebywający w niej wychowankowie nie mogą wychodzić poza jej teren. Nikt z zewnątrz nie może wejść do "Małego Dworku". Dyrekcja wyznaczyła 2 pracowników, którzy mogą odbierać listy i zaopatrzenie, oczywiście osoby te też nie mają ze sobą kontaktu, wyrywkowo mierzona jest temperatura wśród wychowanków. Na terenie placówki wszyscy mają dostęp do środków dezynfekujących. Wychowankowie zostali zaopatrzeni w maseczki, natomiast personel administracyjny oraz obsługowy w maseczki i rękawiczki. Została przeprowadzona szeroko zakrojona akcja informacyjna na temat ryzyka zakażenia wirusem COVID-19. Stosowne instrukcje i telefony zostały udostępnione w widocznych miejscach. Placówka dysponuje pomieszczeniem, które w razie konieczności może służyć jako izolatka. Personel administracyjny i obsługowy pracuje w systemie dwuzmianowym celem minimalizowania ze sobą kontaktu. Wstrzymana jest procedura przyjęć nowych wychowanków do placówki.

W rawickim Centrum Dializ wprowadzono szereg przedsięwzięć mających na celu wyeliminowanie ryzyka zachorowania. Pacjenci otrzymali pisemną instrukcję jak postępować, są zobowiązania do mierzenia 2 razy dziennie temperatury. Po przyjeździe na dializę pielęgniarka lub pielęgniarz na wejściu mierzą temperaturę i przeprowadzają wywiad. Dializy są dokonywane na 3 zmiany, tak by żadna z grup nie ma ze sobą kontaktu. Osoby na dializy są dowożone transportem Centrum, bądź pacjenci przyjeżdżają własnymi środkami. Oczywiście muszą być wyposażeni w maseczki i rękawiczki. W Centrum obowiązują stosowne procedury, do których muszą się stosować zarówno pracownicy, jak i pacjenci. Czynna jest także Poradnia Nefrologiczna, udzielane są teleporady, a w szczególnych sytuacjach możliwa jest wizyta osobista pacjenta, oczywiście z zachowaniem wszystkich przewidzianych w tej sytuacji procedur.

 

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00