Oferta edukacyjna (młodzież)

Starostwo Powiatowe w Rawiczu oferuje tegorocznym absolwentom gimnazjów naukę w liceum, technikach i szkołach branżowych w Rawiczu i Bojanowie. Szkoły proponują kształcenie w następujących kierunkach:

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

1) Szkoły ponadgimnazjalne
? Profil matematyczny
? Profil biologiczny
? Profil humanistyczny
? Profil ogólny
? Profil dziennikarsko-prawny
? Klasa mundurowa (kadecka)

2) Szkoły ponadpodstawowe
? Profil matematyczno-fizyczny
? Profil matematyczny
? Profil biologiczno-chemiczny
? Profil humanistyczny z elementami dziennikarsko-prawnymi
? Profil ogólny
? Profil językowy
? Klasa mundurowa (kadecka)

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

1) Szkoły ponadgimnazjalne
? Technik weterynarii z elementami hodowli zwierząt egzotycznych
? Technik rolnik z elementami mechanizacji rolnictwa
? Technik informatyk z elementami obsługi dronów
? Szkoła Branżowa I Stopnia (wielozawodowa)

2) Szkoły ponadpodstawowe
? Technik weterynarii z elementami hodowli zwierząt egzotycznych
? Technik rolnik z elementami mechanizacji rolnictwa
? Technik informatyk z elementami obsługi dronów
? Szkoła Branżowa I Stopnia (wielozawodowa)
? Liceum Ogólnokształcące ? oddział z rozszerzoną biologią w języku angielskim oraz rozszerzonym językiem angielskim

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

1) Szkoły ponadgimnazjalne
? Technik budownictwa
? Technik robót wykończeniowych w budownictwie
? Technik ekonomista
? Technik elektryk
? Technik handlowiec
? Technik logistyk
? Technik mechanik
? Technik żywienia i usług gastronomicznych
? Technik teleinformatyk
? Szkoła Branżowa I Stopnia (wielozawodowa)

2) Szkoły ponadpodstawowe
? Technik budownictwa
? Technik robót wykończeniowych w budownictwie
? Technik ekonomista
? Technik elektryk
? Technik handlowiec
? Technik logistyk
? Technik mechanik
? Technik żywienia i usług gastronomicznych
? Technik teleinformatyk
? Szkoła Branżowa I Stopnia (wielozawodowa)

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

? Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu
? Szkoła Branżowa I Stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (wielozawodowa)
? Szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
? Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy
? Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia

13-31 maja do godz. 15:00 ? Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
21-25 czerwca do godz. 15:00 ? Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
16 lipca o godz. 10.00 ? Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
16-24 lipca do godz. 13.00 ? Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ? także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
25 lipca 2019 r. o godz. 13.00 ? Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
2 września ? Początek roku szkolnego 2019/2020
 
Biura rekrutacji:
I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu ? www.1lorawicz.pl
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu ? www.zszrawicz.pl
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie ? www.zsptbojanowo.pl
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu ? www.zss-rawicz.pl

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00