Interdyscyplinarne zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej

W tym roku  szkolnym uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu uczestniczyli w ciekawych   zajęciach w Centrum Edukacji Ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy” w Nadleśnictwie Żmigród. Zajęcia rozpoczęły się we  wrześniu  i  będą kontynuowane  do wiosny przyszłego roku. Mają  one charakter interdyscyplinarny. Odbywają się  cyklicznie  jeden raz w miesiącu. Dotychczasowe spotkania dotyczyły   trzech  bloków  tematycznych, w ramach  zajęć  dydaktycznych  z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi edukacyjnych (komputery, mikroskopy, zestawy do badania stanu środowiska).

 „Życie w kropli wody”

Pierwsze spotkanie  w Centrum Edukacji Ekologicznej rozpoczęto od obejrzenia filmu prezentującego zasoby przyrodnicze Doliny Baryczy. Następnie odbyły się  zajęcia  terenowe  w kompleksie zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie, gdzie omówiono właściwości fizyko-chemiczne wody i pracując w grupach można było sprawdzić doświadczalnie przepływ wody w kapilarach. Pobrano próbki wody  w  trzech różnych  miejscach parku: ze stawów oraz rzeki Baryczy  i dokonano analizy wody pod kątem jej odczynu chemicznego.  Następny etap zajęć odbywał się już w pracowni, gdzie prowadzono  obserwacje mikroskopowe oraz analizę i porównanie  występowania organizmów w pobranych  próbkach wody. Zajęcia stanowiły doskonałe uzupełnienie zagadnień  omawianych na lekcjach biologii i chemii.

„Struktura i funkcjonowanie ekosystemu”

Podczas październikowych zajęć w Dolinie Baryczy uczniowie poznali strukturę i funkcjonowanie ekosystemu. Zajęcia miały charakter praktyczny. Każdy z uczniów  należał do określonego poziomu troficznego  ekosystemu leśnego – tj. producentów, konsumentów i destruentów. Za pomocą sznurów utworzono ogniwa  łańcucha pokarmowego, tak aby  później tworzyć  sieci zależności pokarmowych. Podczas realizacji zadań  analizowano zależności  występujące w przyrodzie.  Pracując w grupach  licealiści sprawdzali, jak zmienia się  liczebność występujących w ekosystemie ofiar – drapieżców i   jakie są tego  przyczyny oraz skutki.

„Grzyby”

Tematem listopadowego spotkania w Centrum Edukacji Ekologicznej były  heterotroficzne plechowce – grzyby. Licealiści spacerując  w terenie – mogli  wczuć się w rolę grzybiarza oraz uczyli się odróżniać grzyby jadalne i niejadalne oraz trujące. W tym dniu przeprowadzono również doświadczenia  –  wpływ różnych czynników na proces fermentacji alkoholowej przez jednokomórkowe grzyby – drożdże.

Każde zajęcia to spotkania z pasjonatami, a wyjścia  terenowe pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności. Wspólne obserwacje, rozmowy i działania  na pewno pomagają uczniom  lepiej rozumieć zależności występujące w przyrodzie.

Fot. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

1lorawicz Edukacja Ekologiczna 1
1lorawicz Edukacja Ekologiczna 2
1lorawicz Edukacja Ekologiczna 3
1lorawicz Edukacja Ekologiczna 4
1lorawicz Edukacja Ekologiczna 5
1lorawicz Edukacja Ekologiczna 6
1lorawicz Edukacja Ekologiczna 7
1lorawicz Edukacja Ekologiczna 8
1lorawicz Edukacja Ekologiczna 9
1lorawicz Edukacja Ekologiczna 10
1lorawicz Edukacja Ekologiczna 11
1lorawicz Edukacja Ekologiczna 12
1lorawicz Edukacja Ekologiczna 13
1lorawicz Edukacja Ekologiczna 14
1lorawicz Edukacja Ekologiczna 15
1lorawicz Edukacja Ekologiczna 16

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00