Już po XXIII sesji Rady Powiatu Rawickiego

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Radni wysłuchali m.in. informacji dotyczących inwestycji melioracyjnych, robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych na ciekach naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji podstawowych na terenie Powiatu Rawickiego w 2016 roku oraz o stanie środowiska i działalności kontrolnej w Powiecie Rawickim Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w roku 2015.

Ponadto podjęto uchwały m.in. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi” na rok 2017 oraz udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017-2018 w związku z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

11
12
13
14
15
16
17
18

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00