deszcz,projekt

Dofinansowano kolejny projekt

Dofinansowano kolejny projekt

Wniosek złożony przez Powiat Rawicki znalazł się na liście rankingowej zadań zgłoszonych w ramach naboru wniosków złożonych do programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka".

Czytaj dalej

obszar,sytuacja,zagrożenie

Afrykański pomór świń - aktualna sytuacja epidemiologiczna

Afrykański pomór świń – aktualna sytuacja epidemiologiczna

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawiczu w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego za obszar zagrożony uznaje się w gminie Bojanowo miejscowości: Czechnów, Sułów Mały,  natomiast w gminie Rawicz miejscowości: Masłowo, Folwark i Załęcze.

Czytaj dalej

działalność gospodarcza,mały przedsiebiorca,mikroprzedsiębiorca,nabór,powiatowy urząd pracy,PUP

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom - 072021

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu ogłasza od dnia 23 lipca 2021r. nabór wniosków w ramach dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na terenie jednostek systemu oświaty (art. 15zze4a ustawy o COVID).

Czytaj dalej

Wydłużony do 60 dni termin na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu (07.2021)

Wydłużono termin do 60 dni

Wydział Komunikacji i Dróg informuje, iż na podstawie art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu  COVID-19  wydłużony został do 60 dni termin na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu i złożenia wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej.

Czytaj dalej

absolwenci,egzamin dojrzalości,wyniki matur,zdawalność

Wyniki matur 2021

Wyniki matur 2021

W szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki do egzaminu maturalnego przystąpiło 257 tegorocznych absolwentów, z czego 117 zdających było z I Liceum Ogólnokształcącego, 118 z Zespołu Szkół Zawodowych i 6 z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz 16 z Technikum - Zespołu Szkół Przyrodniczo Technicznych CKU w Bojanowie.

Czytaj dalej

Flaga Powiatu Rawickiego

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniach 21 i 22 czerwca br. (poniedziałek i wtorek), w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego:

 1. Finansowo - Budżetowa i Rozwoju - w poniedziałek o godz. 08:00,
 2. Skarg, Wniosków i Petycji - w poniedziałek o godz. 10:00,
 3. Rewizyjna - we wtorek o godz. 08:00,
 4. Spraw Społecznych i Rolnictwa - we wtorek o godz. 10:00.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Rawickiego oraz zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2020 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2021 - 2032.
 8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji w 2019 i 2020 roku "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020".
 9. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/247/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Czytaj dalej

BIP,debata,powiat rawicki,raport

Raport o stanie Powiatu Rawickiego - 2020

Zaproszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2020 rok

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Rawickiego

Zapraszam do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Rawickiego,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Powiatu Rawickiego.

Czytaj dalej

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych,Przedowdniczący,Sekretarz,stowarzyszenia,Wiceprzewodniczący

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działająca przy Staroście Rawickim

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działająca przy Staroście Rawickim – kadencja 2021-2025

W dniu 1 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Rawickim.

Czytaj dalej

organizacje,spotkanie

Spotkanie otwarte z NGO

Spotkanie otwarte z NGO

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli m.in. stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich oraz wszystkie osoby zaangażowane w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego.

Czytaj dalej

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00