porządek obrad,rada powiatu,radni,sesja,uchwała

XXXII sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 28 września br. (czwartek) o godz. 08:00 w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Czytaj dalej

agresja sowiecka,Starosta Rawicki,upamiętnienie

Rocznica agresji ZSRR na Polskę

Starosta Rawicki oraz Burmistrz Gminy Rawicz zapraszają do wspólnego upamiętnienia rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 1939 r. Szczegółowe informacje na poniższym plakacie.

Czytaj dalej

nadleśnictwo piaski,zakaz wstępu do lasu

Zakaz wstępu do lasu

Zgodnie z decyzją Nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Piaski z dnia 29.08.2017 r. zmienia się zasięg terytorialny obszarów objętych zakazem wstępu do lasu, wprowadzonym w związku ze szkodami w postaci złomów i wywrotów, które powstały w następstwie burzy z silnym wiatrem oraz gradem dnia 11.08.2017 roku.

Czytaj dalej

delegacje,rocznica,wybuch II wojny światowej

Pamięci walczącym w 1939 r.

1 września br. w celu uczczenia 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz o tych, którzy podczas niej oddali swoje życie, o godzinie 12.00 przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, służb mundurowych wraz z przedstawicielami instytucji i organizacji złożyli wiązanki kwiatów przy Pomniku Żołnierza w Rawiczu. Delegacjom towarzyszyły poczty sztandarowe ze szkół rawickich szkół.

Czytaj dalej

Komunikat Naczelnika US w Rawiczu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu informuje, że osoby poszkodowane w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. na terenie Gminy Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka oraz Pakosław w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatków od spadku i darowizn od niektórych podatników (Dz. U. z 2017 r., poz. 1574) mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu.

Czytaj dalej

powiatowy urząd pracy,prace społecznie użyteczne,roboty publiczne

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją na terenach gmin dotkniętych skutkami wichur i ulewnych deszczy, które przetoczyły się także przez Powiat Rawicki, istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na zorganizowanie wsparcia w postaci robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

Czytaj dalej

osoby niepełnosprawne,równe szanse,samorząd

„Samorząd Równych Szans 2017” – zaproszenie do udziału w konkursie

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają do udziału w IX edycji konkursu na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W konkursie mogą wziąć udział samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.

Czytaj dalej

bezpieczeństwo pinb,burze,komunikat,wichury

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Nr 01/08/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

W związku z silnymi wichurami, jakie nawiedziły Powiat Rawicki w sierpniu br. informuję, że obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Czytaj dalej

osoby niepełnosprawne,zgłoszenia szkód

Zgłaszanie szkód w PCPR w Rawiczu

Osoby niepełnosprawne, które zostały poszkodowane w wyniku nawałnic jakie, przeszły w miesiącu sierpnia br. na terenie powiatu rawickiego, mogą zgłaszać swoje szkody oraz ewentualne potrzeby osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Dworcowa 1 (pok. 8), telefonicznie pod nr tel. 65 546 43 33 lub drogą e-mail: k.jankowska@pcprrawicz.pl .

Czytaj dalej

dożynki powiatowe,rolnicy,święto plonów

Dożynki Powiatowe – Miejska Górka – 27.08.2017 r.

Starosta Rawicki oraz Burmistrz Miejskiej Górki serdecznie zapraszają 27 sierpnia 2017 r. do Miejskiej Górki, gdzie odbędą się Dożynki Powiatowe. W tym dniu czeka wiele atrakcji m.in. wystawa starego sprzętu rolniczego, stoiska rękodzielnicze i artystyczne, potrawy wykonane przez gospodynie z gmin powiatu oraz bezpłatne atrakcje dla dzieci.

Czytaj dalej

konferencja prasowa,szlachetna paczka,wolontariusze

Konferencja Prasowa – rekrutacja wolontariuszy do Szlachetnej Paczki

Od początku sierpnia trwa Kampania SuperW – czyli ogólnopolska rekrutacja wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Szukane są osoby w całej Polsce, a szczególnie w naszym regionie, pełne zapału, energii i chcące zmieniać świat na lepsze!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie na Konferencję Prasową, która odbędzie się 22 sierpnia (we wtorek) o godz. 17:00 na leszczyńskim Rynku (przy wejściu do dawnej restauracji ratuszowej).

W konferencji prasowej wezmą udział także liderzy rejonów z Gostynia, Rawicza, Wolsztyna i Leszna. Podczas spotkania poruszone zostaną tematy kampanii SuperW i Inwestora Społecznego, tegorocznych zmian w programie SZLACHETNA PACZKA.

Czytaj dalej

konsultacje,Powiatowa Rada Działalnośći Pożytku Publicznego,regulamin

Konsultacje społeczne Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarząd Powiatu Rawickiego zgodnie z Uchwałą Nr XLII/325/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza konsultacje w sprawie projektu „Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

Czytaj dalej

rocznica,Starosta Rawicki,upamiętnienie

Rocznica śmierci bezrobotnych

Starosta Rawicki oraz Burmistrz Gminy Rawicz zapraszają do wspólnego upamiętnienia rocznicy śmierci bezrobotnych podczas rozruchów głodowych w dniu 19 sierpnia 1921 r. Szczegółowe informacje na poniższym plakacie.

Czytaj dalej

bojanowo,jutrosin,miejska górka,nawałnica,pakosław,pomoc,powiat rawicki,rawicz,wichura,zarządzanie kryzysowe,zasiłek

Pomoc dla poszkodowanych po nawałnicy

Starosta Rawicki poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał do gmin informację o możliwości ubiegania się o zasiłki celowe dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku nawałnicy.

Czytaj dalej

komunikat,nawałnica,pogoda,zarządzanie kryzysowe

Komunikat po nawałnicy w Powiecie Rawickim

Nawałnica trwała około godziny i spowodowała liczne szkody – m.in. zerwane dachy budynków, dziesiątki połamanych i powalonych drzew oraz zerwane linie energetyczne. Podtopionych zostało kilkanaście budynków mieszkalnych oraz ulic. Skutki wichur dotknęły w większym bądź mniejszym stopniu wszystkie gminy powiatu rawickiego. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenach gmin: Rawicz, Miejska Górka i Pakosław. Na szczęście nie odnotowano osób rannych ani ofiar śmiertelnych. Nie ucierpiały również zwierzęta.

Czytaj dalej

BOŚ,EkoModel,konkurs

EKO MODEL

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL. Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Rejestracja trwa do 30 września, a prace można nadsyłać do 30 listopada 2017 r.

Czytaj dalej

budynki,gminy,grunty,modernizacja ewidencji,prace geodezyjne,projekt

Prace geodezyjne na terenie Powiatu Rawickiego

W związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” informuję o rozpoczęciu terenowych prac geodezyjnych (pomiarach) związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków powiatu rawickiego w zakresie aktualizacji danych i uzupełnienia o dane dotyczące budynków i lokali.

Czytaj dalej

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00