kontrola,sezon

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W RAWICZU

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W RAWICZU

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawiczu przypomina, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego.

Czytaj dalej

Program,współpraca

Konsultacje

Konsultacje

Zarząd Powiatu Rawickiego zgodnie z Uchwałą Nr XLII/325/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza konsultacje odnośnie Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023.

Czytaj dalej

klasa,wojsko

Powstanie klasa o profilu wojskowym

Powstanie klasa o profilu wojskowym

W dniu 23 sierpnia br. w Lesznie zostało podpisane porozumienie pomiędzy 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" 3. Kresowy dywizjon przeciwlotniczy - Leszno, a I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu. Współpraca dotyczy utworzenia w roku szkolnym 2022/2023 klasy o profilu wojskowym - Oddział Przygotowania Wojskowego. Zastąpi ona funkcjonującą dotychczas klasę kadecką nawiązującą do bogatej tradycji rawickiego Korpusu Kadetów.

Czytaj dalej

liceum,rekrutacja,szkoły,technikum,wolne miejsca

wolne miejsca w oddziałach - SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ POWIAT RAWICKI

Zapraszamy do szkół powiatowych – są jeszcze wolne miejsca !!!

Szanowni Państwo
Rodzice kandydatów do szkół ponadpodstawowych
Kandydaci do szkół ponadpodstawowych

W szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki są jeszcze wolne miejsca na rok szkolny 2022/2023. Poniżej podajemy zestawienie dotyczące wolnych miejsc opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów szkół.

Czytaj dalej

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00