obowiązek,odśnieżanie,Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO PRZYPOMINA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawiczu przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania nadmiaru śniegu z dachów, nawisów lodowych, śnieżnych pojawiających się na elementach budynku. Zjawiska te mogą spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu - kliknij

Czytaj dalej

dokumenty,utrata dokumentów

Plakat kampania marketingowa

„Dokumenty Zastrzeżone” – co zrobić, gdy zgubisz dokument?

Celem Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest poszerzenie wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której taka sytuacja się przytrafiła. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży. Zastrzegać utracone dokumenty powinniśmy wszyscy - niezależnie od tego, czy jesteśmy już klientami jakiegoś banku, czy też nigdy z usług bankowych nie korzystaliśmy.

Czytaj dalej

porządek obrad,sesja

Herb powiatu

LIII SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 26 stycznia br. (czwartek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się LIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LI i LII Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LI/394/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu rawickiego?.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2022 r.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2022 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

Czytaj dalej

konkurs,powstanie,powstanie wielkopolskie

Konkurs - zaproszenie

UWAGA! Startujemy z konkursem

17 stycznia 1920 r. to data szczególna dla mieszkańców Powiatu Rawickiego. Tego dnia nasz region powrócił po latach zaborów do Polski. W tym roku mijają 103 lata od tamtych wydarzeń. Drodzy Mieszkańcy, z tej okazji organizujemy dla Was konkurs.
 
W dniach 17 i 18 stycznia br. na naszym profilu na Facebooku będziemy publikować pytania związane z wybuchem Powstania Wielkopolskiego na ziemi rawickiej - wydarzenia, które zainicjowało walkę o wyzwolenie spod zaboru pruskiego i powrót jej w granice Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 3 osób, które jako pierwsze w komentarzu zamieszczą poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe przewidziano nagrodę w postaci flagi Powstania Wielkopolskiego. Można ją będzie odebrać w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Rawiczu (pok. 33, III piętro, poniedziałek godz. 08:00-16:00 oraz wtorek-piątek godz. 07:00-15:00).
 
Zachęcamy do wzięcia udziału!

Czytaj dalej

powiat rawicki,przyłączenie powiatu rawickiego do polski,rocznica

Pomnik Żołnierza Polskiego w Rawiczu wraz z otaczającymi go biało-czerwonymi flagami

103. ROCZNICA POWROTU POWIATU RAWICKIEGO DO POLSKI

Starosta Rawicki, Burmistrz Gminy Rawicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zapraszają do wspólnego upamiętnienia w dniu 17 stycznia 2023 r. 103. Rocznicy powrotu Powiatu Rawickiego do Polski. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

fot. zdjęcie archiwalne

 

 

Czytaj dalej

fora rolnicze,wielkopolska wieś

Arimr

Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi

Wielkopolska Izba Rolnicza, Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizują w I kwartale 2023 roku cykl spotkań z rolnikami pn. "Wielkopolskie Fora Rolnicze - Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi". Fora zostaną zorganizowane jako spotkania informacyjno-szkoleniowe, w formie prezentacji połączonych z debatą oraz sesją pytań i odpowiedzi, które w szczególności dotyczyć będą ekoschematów i działań w ramach Krajowego Planu Strategicznego. Harmonogram poszczególnych spotkań będzie opublikowany i aktualizowany na stronach internetowych i w mediach społecznościowych organizatorów wydarzenia.

Czytaj dalej

koncert

KOncert charytatywny

ZAPRASZAMY NA KONCERT CHARYTATYWNY

Już w najbliższą sobotę 17 grudnia o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Rawiczu odbędzie się wyjątkowy koncert charytatywny. Na scenie pojawią się przedstawiciele rawickich instytucji: Domu Kultury w Rawiczu, Urzędu Miejskiego w Rawiczu, Starostwa Powiatowego w Rawiczu, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej, Rawickiej Biblioteki Publicznej. 

Serdecznie zapraszamy!

fot. Dom Kultury w Rawiczu

Czytaj dalej

posiedzenie,rada powiatu,radni,sesja

Herb powiatu

L SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 24 listopada br. (czwartek) o godz. 9.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się L Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2022-2032.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego na lata 2020-2021".
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Rawickiego w 2023 roku.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

Czytaj dalej

komisje,zadania

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego

W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/22 Starosty Rawickiego z dnia 17 października 2022 r., ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego.

Czytaj dalej

komisja,posiedzenie

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 27 października br. (czwartek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Sprawozdanie Kierowników Nadzorów Wodnych z działań podejmowanych na terenie Powiatu Rawickiego.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok.  
 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2022 ? 2032.
 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
 7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/342/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2022.
 8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023?.
 9. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez powiat rawicki z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły, nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
 10. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
 11. Informacja o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych z o.o. w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego za II półrocze 2021 roku oraz I półrocze 2022 roku.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.

Czytaj dalej

porządek obrad,posiedzenie,rada powiatu,sesja

XLIX Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 27 października br. (czwartek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się XLIX Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego za II półrocze 2021 roku oraz I półrocze 2022 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2022 ? 2032.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/342/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2022.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  za rok szkolny 2021/2022 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy    z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.                     z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023?.
 14. Informacja Starosty o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Wicestarostę, Członków Zarządu Powiatu Rawickiego, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty, za rok 2021.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu Rawickiego za rok 2021.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie.

Czytaj dalej

brak,dyżur

Brak dyżurów nocnych

Uwaga! Brak dyżurów nocnych

Informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Apteka "Lawendowa" z siedzibą przy ul. Rynek 36 w Rawiczu, nie będzie pełnić w dniach 24-30 października 2022 r. dyżurów nocnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem.

Czytaj dalej

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00