porządek obrad,Rada Powiatu Rawickiego,radni,sesja,uchwały

XL Sesja Rady Powiatu Rawickiego

XL Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Dziś, przed południem w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu obradowali radni na XL Sesji Rady Powiatu Rawickiego. Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym, a następnie przystąpiono do rozpatrywania uchwał.

Czytaj dalej

dostawa,kuchnia molekularna,pracownia,projekt,przetarg,wyposażenie,zakup

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni ? kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach projektu

Ogłoszono przetarg na zakup i dostawę wyposażenia pracowni – kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach realizacji projektu

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło przetarg na zakup i dostawę wyposażenia pracowni - kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu ? bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski".

Czytaj dalej

niepodległość,pamięć,powrót do macierzy,powrót Powiatu Rawickiego do Polski,rocznica

102. Rocznica powrotu Powiatu Rawickiego do Macierzy

102. Rocznica powrotu Powiatu Rawickiego do Macierzy

Dziś mija 102. rocznica powrotu Powiatu Rawickiego razem z Rawiczem i Bojanowem do "Macierzy". 17 stycznia 1920 roku - to jedna z najważniejszych dat w historii Ziemi Rawickiej. Z tej okazji wartę honorową wystawiła klasa mundurowała I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu w towarzystwie pocztów sztandarowych ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Rawickiego.

Czytaj dalej

piecza zastępcza,rodzic zastępczy,świadczenie 500+,wniosek,wypłata

Komunikat w sprawie wypłaty świadczenia 500+ od 01 czerwca 2022 r.

Komunikat w sprawie wypłaty świadczenia 500+ od 01 czerwca 2022 r.

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. przepisami ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), która wprowadziła zmiany w programie "Rodzina 500+" informujemy, że z dniem 1 czerwca 2022 r. z mocy prawa tracą moc decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 18 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 17 września 2021 r.).

Czytaj dalej

ekspert,nieodpłatne konsultacje,porady,przepisy prawne,ZUS

Nieodpłatne konsultacje i porady w zakresie ubezpieczeń społecznych

Nieodpłatne konsultacje i porady w zakresie ubezpieczeń społecznych

Nieodpłatne konsultacje i porady w zakresie ubezpieczeń społecznych obejmujące:

 • uprawnienia do długoterminowych świadczeń emerytalno - rentowych, tj. emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne;
 • uprawnienia do świadczeń krótkoterminowych, tj. zasiłków i innych świadczeń
  z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego;
 • informacje w zakresie prewencji rentową, w tym rehabilitacji leczniczej, a także prewencji wypadkowej;

Czytaj dalej

emeryt,podatek,rencista,ZUS

W lutym - zwrot nadpłaconego podatku dla emerytów i rencistów

W lutym – zwroty nadpłaconego podatku dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale od 4.920,00 zł do 12.800,00 zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę zdrowotną na  korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem za luty niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń 2022 roku.

Czytaj dalej

obsługa,obsługa klientów,urząd

Komunikat Starostwa Powiatowego w Rwwiczu ws. 31.12.2021 r.

Komunikat

Starostwo Powiatowe w Rawiczu informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 r. Urząd będzie czynny do godziny 13:00.

Interesanci Wydziału Komunikacji i Dróg będą obsługiwani do godziny 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj dalej

bohater,powstanie wielkopolskie,upamiętnienie,zwycięstwo

103 rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - 27.12.2021 r.

103 rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Po raz pierwszy w historii naszego państwa wydarzenie, ważne dla każdego Wielkopolanina, obchodzimy jako święto narodowe. 1 października 2021 r. Sejm RP jednogłośnie przyjął projekt ustawy ustanawiającej Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - 27 grudnia.

Czytaj dalej

porządek obrad,Rada Powiatu Rawickiego,sesja,uchwały

XXXIX Sesja Rady Powiatu Rawickiego

XXXIX Sesja Rady Powiatu Rawickiego

W sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Czytaj dalej

dofinasowanie,droga powiatowa,otwarcie drogi,Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Słupia Kapitulna: uroczyste otwarcie drogi powiatowej - 20.12.2021 r.

Słupia Kapitulna: uroczyste otwarcie drogi powiatowej

W dniu dzisiejszym w miejscowości Słupia Kapitulna odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Jan Dziedziczak Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Tomasz Ławniczak Poseł na Sejm RP, Starosta Rawicki Adam Sperzyński, Wicestarosta Jakub Moryson, Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin Romuald Krzyżosiak, Wójt Gminy Pakosław Piotr Skrzypek, Z-ca Burmistrza Gminy Rawicz Paweł Szybaj oraz radni powiatowi.

Czytaj dalej

NSZZ,odsłonięcie pomnika,represje,rocznica. Solidarność,stan wojenny

40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981 r. - 2021

40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981 r.

Dziś mija 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Z inicjatywy oddziału poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej oraz przy współpracy z Gminą Rawicz 13 grudnia 2021 roku o uroczyście odsłonięto pomnik upamiętniający działaczy NSZZ "Solidarność" represjonowanych w czasie stanu wojennego w latach 1982-1983 w Wojskowym Obozie Internowania w Rawiczu. Funkcjonował on na terenie ówczesnej jednostki wojskowej.

Czytaj dalej

działacz,IPN,Obóz Internowania,Represjonowany,stan wojenny

Zaproszenie na odsłonięcie pomnika

Burmistrz Gminy Rawicz oraz Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu zapraszają w dniu 13 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 na odsłonięcie pomnika: Pamięci Działaczy NSZZ "Solidarność" Represjonowanych w Czasie Stanu Wojennego 1982-1983 w Wojskowym Obozie Internowania w Rawiczu.

Czytaj dalej

dofinansowanie,dopłata,FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,linia komunikacyjna,przewozy autobusowe

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Organizacja przez Powiat Rawicki przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

DOFINANSOWANIE                                    12.600,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA             23.673,60 zł

Czytaj dalej

konkurs,nabór,oferta pracy,praca

Oferta pracy - specjalista kadry

Oferta pracy – specjalista w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze - specjalisty - specjalność kadry.

Wymagane dokumenty należy składać:

 • w zaklejonej kopercie,
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. M. Kopernika 4,  nr 10 (I piętro),
 • w terminie do dnia 06 grudnia 2021 r., do godz. 10:00,
 • z dopiskiem - "Oferta zatrudnienia na stanowisku Specjalista w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, specjalność kadry"

lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. M. Kopernika 4, 63-900 Rawicz z ww. dopiskiem.

Więcej informacji pod linkiem: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13066/wiadomosc/481283/22112021_r_ogloszenie_na_wolne_stanowisko_urzednicze__specjalist

 

Czytaj dalej

nabór,oferta pracy,onkurs,praca

Oferta pracy - PCUW - specjalnośc płace

Oferta pracy – specjalista w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty - specjalność płace.

Wymagane dokumenty należy składać:

 • w zaklejonej kopercie,
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. M. Kopernika 4,  nr 10 (I piętro),
 • w terminie do dnia 06 grudnia 2021 r., do godz. 10:00,
 • z dopiskiem - "Oferta zatrudnienia na stanowisku Specjalista w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, specjalność płace"

lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. M. Kopernika 4, 63-900 Rawicz z ww. dopiskiem.

Więcej informacji pod linkiem: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13066/wiadomosc/481282/22112021_r_ogloszenie_na_wolne_stanowisko_urzednicze__specjalist

Czytaj dalej

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00