KOLEJNE RAWICKIE FIRMY PARTNERAMI BRANŻOWYMI

Pod koniec kwietnia miało miejsce w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu kolejne, bardzo istotne wydarzenie wiążące placówkę z lokalnymi zakładami pracy. 

Dyrektor placówki Piotr Mosiek podpisał umowy patronackie dotyczące współpracy szkoły z rawicką firmą GAZOMET i FERRPOL. W ramach niniejszej umowy objęto wspólnym patronatem branżowym klasy drugiej kształcącej się w zawodzie technik mechanik. Podpisane porozumienie obejmuje m. in.: wspólną organizację zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych dla uczniów, wspólne prowadzenie akcji promocyjnych i rekrutacyjnych, wsparcie szkoły w maszyny oraz sprzęt specjalistyczny zgodny z profilem kształcenia.

Wartym zaznaczenia jest fakt, iż Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu podobną umowę patronacką podpisał w dniu 13 marca br. z firmą RAWAG. Tymczasem w dniu 19 kwietnia br. Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zdecydowała się objąć patronatem naukowym szkołę, dając tym samym możliwość kontynuacji kariery edukacyjnej uczniom kształcącym się między innymi w zawodzie technik mechanik.

Fot. Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

Tagi:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00