Kolejny pakiet usług na rehabilitację

Od nowego roku Szpital Powiatowy w Rawiczu rozpoczął świadczenie kolejnych nowych usług związanych z rehabilitacją. Chodzi o rehabilitację leczniczą w warunkach domowych, która refundowana jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to praktycznie nowa usługa, ponieważ do tej pory realizowały ją na podstawie umów z NFZ tylko dwie firmy w samym Poznaniu. Rawicki szpital skutecznie konkurował o kontrakt z innymi podmiotami z terenu powiatu.


Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę (rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych). Jest one ważne 30 dni od daty wystawienia, a w tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się świadczenie usług. Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. Pakiet zabiegów, przysługujących bezpłatnie podczas rehabilitacji, obejmuje oprócz badania diagnostycznego również: kinezyterapię, masaż, elektrolecznictwo, pole elektromagnetyczne, światłolecznictwo i termoterapię, hydroterapię, krioterapię oraz balneoterapię.

Przypomnijmy, że Szpital Powiatowy w Rawiczu ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na rehabilitację ogólnoustrojową oraz dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Więcej informacji na ten temat, a także rejestracja pacjentów odbywa się w Centrum Rehabilitacji przy Szpitalu Powiatowym (Rawicz, ul. Gen. Grota-Roweckiego 6), tel. 65 537 62 81 w godzinach 8:00-15:00.

Do pobrania - Ulotka - Rehabilitacja w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu

Zabiegi fizjoterapeutyczne udzielane są świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:
- ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu
- ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia)
- uszkodzeniem rdzenia kręgowego - przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego
- chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów
- chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
- urazami kończyn dolnych - przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu
- osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00