KOMISJE RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 20 lutego (poniedziałek) br., w sali narad (pok.18) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego:

 1. Spraw Społecznych i Rolnictwa - o godz. 08:00
 2. Rewizyjna - o godz. 10:30
 3. Finansowo - Budżetowa i Rozwoju - o godz. 13:00

Projekt porządku obrad, wspólny dla wszystkich Komisji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania ze swojej działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2015 - 2016 z realizacji "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2013 - 2016".
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/302/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 - 2020".
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 - 2020.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017 - 2022.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00