KOMISJE RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 20 listopada (poniedziałek) br. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego:

 1. Spraw Społecznych i Rolnictwa – o godz. 08:00 w sali narad (pok. 18)
 2. Rewizyjna – o godz. 10:30 w sali narad (pok. 18)
 3. Finansowo – Budżetowa i Rozwoju – o godz. 13:00 w sali narad (pok. 18)

Projekt porządku obrad, wspólny dla wszystkich Komisji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rawickiego.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2020”.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022”.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.   z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018”.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.  w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00