Komunikat w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniom zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

W związku z pismem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie prośby o przekazanie informacji podległym i nadzorowanym jednostkom przez Starostę Rawickiego, w szczególności stowarzyszeniom i fundacjom, o obowiązkach i sankcjach wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniom zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405), Starosta Rawicki informuje, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniom zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405), w przypadku zatrudnienia lub przed dopuszczeniem osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej czy dopuszczonej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS).

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:

1) założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego,

2) przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK),

3) po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona internetowa rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniom zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405), dopuszczenie osoby do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

 

Ustawa PZPTS

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00