Od września nowy dyrektor w ZSZ Rawicz

Piotr Mosiek od 1 września obejmie stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu. Z kolei kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu wskaże zarząd powiatu w porozumieniu z kuratorem. 

W związku z kończącymi się 31 sierpnia kadencjami dwóch dyrektorów Starostwo Powiatowe w Rawiczu ogłosiło konkursy na szefów Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Specjalnych. Do pierwszego konkursu wpłynęły dwie oferty. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili: przedstawiciele organu prowadzącego, kuratora oświaty, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz przedstawicieli związków zawodowych nauczycieli, wybrała kandydaturę rawiczanina, Pana Piotra Mośka, dotychczasowego dyrektora Gimnazjum w Sierakowie. Zarząd Powiatu Rawickiego na posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu. 

Piotr Mosiek jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza dotychczasową 18-letnią pracą jako dyrektor Gimnazjum w Sierakowie, od 2004 roku jest również adiunktem w Katedrze Podstaw Pedagogiki WSH w Lesznie. Wcześniej pracował w Szkole Podstawowej nr 1 w Rawiczu oraz w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, zajmując się tematyką funkcjonowania rynku pracy oraz edukacyjnymi możliwościami przezwyciężania bezrobocia. Od 2015 roku przewodniczy zespołowi odpowiedzialnemu za przygotowanie "Standardów doradztwa edukacyjno-zawodowego w Gminie Rawicz", efektywnie współpracuje z lokalnymi zakładami pracy realizując różnorodne projekty o charakterze edukacyjnym. Od 1 września obejmie funkcję dyrektora największej szkoły w regionie, jaką jest Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu. 

W konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu nie wpłynęła oferta od żadnego kandydata. Teraz, zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, to Zarząd Powiatu Rawickiego w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Poznaniu wskaże kandydata na dyrektora placówki. Obecnie prowadzimy rozmowy z potencjalnymi osobami, które mogą pełnić tę funkcję. Rozstrzygnięcie ma nastąpić niebawem. 

Tagi: , , , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00