Pliki do pobrania

Materiały promocyjne

Poniżej znajdują się materiały identyfikacyjne Powiatu Rawickiego do pobrania.

  1. Herb Powiatu
  2. Flaga Powiatu
  3. Logo Powiatu - plik wektorowy PDF kolor, plik PNG kolor, plik JPG kolor, plik JPG czarny

 

Informacje o kolorach i czcionkach zastosowanych w logo Powiatu Rawickiego:

Font "Lato" na licencji SIL Open Font License 1.1

Kolory CMYK:
Żółty C0 M15 Y100 K0
Czerwony C0 M100 Y100 K0
Zielony C75 M0 Y100 K0

Kolory RGB:
Żółty R252 G208 B0 #FCD000
Czerwony R221 G42 B27 #DD2A1B
Zielony R58 G185 B17 #3AB911

[Wniosek] Zasady wydawania materiałów i akcesoriów promocyjnych

„Materiały promocyjne” to: wydawnictwa drukowane (m.in. albumy, foldery, ulotki, broszury, informatory, mapy, plany miasta, plakaty, kalendarze) lub multimedialne (filmy, DVD, strony www) promujące walory inwestycyjno-gospodarcze, turystyczne, kulturowe oraz kulturalne i sportowe Powiatu Rawickiego, opatrzone w herb powiatu, napis „Powiat Rawicki" finansowane ze środków budżetowych Powiatu Rawickiego.

„Akcesoria promocyjne” to: gadżety promocyjne (m.in. koszulki, czapeczki, znaczki, kubki, długopisy, maskotki, notesy, notatniki itp.) opatrzone napisem „Powiat Rawicki" i/lub zawierające herb powiatu, finansowane ze środków budżetowych Powiatu Rawickiego.

Wnioski o wydanie materiałów i akcesoriów promocyjnych należy składać osobiście w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju (III piętro, pokój 33) lub pocztą na adres: Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub faksem nr: 65 546 22 11.

Szczegółowe zasady gospodarowania materiałami i akcesoriami promocyjnymi w Starostwie Powiatowym w Rawiczu wraz z wnioskiem zostały określone Zarządzeniem Nr 18/15 Starosty Rawickiego z dnia 9 marca 2015 r.

Zasady wydawania materiałów i akcesorów promocyjnych

Wniosek o wydanie materiałów lub akcesoriów promocyjnych

[Wniosek] Patronat Starosty Rawickiego

Starosta Rawicki obejmuje swoim patronatem przedsięwzięcia o szczególnej randze dla Powiatu Rawickiego, przede wszystkim te o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem Starosty Rawickiego należy składać w formie pisemnej, nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem jego realizacji na adres: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz.

Szczegółowe zasady obejmowania przedsięwzięć patronatem wraz z wnioskiem zostały zatwierdzone Zarządzeniem Nr 17/15 Starosty Rawickiego z dnia 9 marca 2015 r.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem Starosty Rawickiego

Zasady obejmowania przedsięwzięć patronatem Starosty Rawickiego

[Wniosek] Nagrody Społeczno-Kulturalne Powiatu Rawickiego

Zarząd Powiatu Rawickiego przyjął Regulamin przyznawania Tytułów: „Działacz Społeczny Roku" oraz „Filantrop Roku". Tytuł „Działacz Społeczny Roku",nadawany będzie w celu nagrodzenia osób fizycznych i prawnych, które wspierają działalność społeczną, kształtują pozytywne postawy społeczne i wnoszą bezinteresowny wkład rzeczowy bądź pracę na rzecz rozwoju Powiatu Rawickiego, natomiast Tytuł „Filantrop Roku", jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania dla osób fizycznych i prawnych, które wnoszą wkład w rozwój i promocję Powiatu Rawickiego.

Regulamin wraz z załącznikiem został zatwierdzony w dniu 19 marca 2015 r. przez Zarząd Powiatu Rawickiego Uchwałą Nr 12/74/15.

Wniosek

Regulamin

[Wniosek] Tytuł "Zasłużony dla Powiatu Rawickiego"

W dniu 30 października 2008 r. Rada Powiatu Rawickiego ustanowiła tytuł „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego" jako wyraz najwyższego uznania mieszkańców powiatu rawickiego dla osób fizycznych i prawnych, które swą działalnością lub postawą zasłużyły się dla rozwoju Powiatu Rawickiego. Szczegółowe zasady przyznawania tytułu znajdują się w Regulaminie.

Regulamin

Wniosek

Osoby fizyczne i instytucje, które zostały uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego":

 

2008 (Uchwała Rady Powiatu Rawickiego Nr XXII/200/08 z dnia 20 listopada 2008 r.)

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1. Kazimierz Chudy - Wójt Gminy Pakosław Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.  z siedzibą w Grąbkowie
2. Zbigniew Koszarek - Burmistrz Miasta I gminy Jutrosin Zakład Mięsny SALUS sp. z o.o. z siedzibą w Golince
3. Tadeusz Pawłowski - Burmistrz Gminy Rawicz Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dworecki Sp. J. z siedzibą w Golejewie
4. Karol Skrzypczak - Burmistrz Miejskiej Górki Zakład Przetwórstwa Mięsnego H.J. Majerowicz z siedzibą w Białymkale
5. Józef Zuter - Burmistrz Bojanowa ZPB Kaczamrek z siedzibą w Folwarku
6. Stefania Dąbrowska - Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Rawiczu Walbet Sp.J. Walkowiak A.D.K. z siedzibą w Miejskiej Górce
7. Kazimeirz Buduj - Wolontariusz i Członek Zespołu Banku Żywności  
8. Marek Jop - Dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu  
9. Jan Solak - Przewodniczący Zarządu Powiatowego i Miejsko-Gminnego Związku OSP w Rawiczu  

 

2009 (Uchwała Rady Powiatu Rawickiego Nr XXXiV/271/09 z dnia 26 listopada 2009 r.)

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1. Bogusław Jusiak     
2. Janusz Maćkowiak  
3. Henryk Szwed  
4. Jerzy Maciej Sikora  

 

2013 (Uchwała Rady Powiatu Rawickiego Nr XXXV/257/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.)

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1. Renata Błaszczyszyn Stowarzyszenie Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Razem raźniej w Bojanowie"
2. Zbigniew Gąsior Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie
3. Eugeniusz Luty Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce
4. Zdzisław Maćkowiak  
5. Krystyna Marszałek  
6. Janusz Maruwka  
7. Marian Przybył  
8. Janusz Staśkowiak  
9. Marcin Szargan  

 

2016

Lp. Osoba Fizyczna Uchwała
1. Ania Włodarczyk XX/160/16
2. Ryszard Kapłon

XX/161/16

3. Maciej Szymkowiak

XX/162/16

 

[Wniosek] Statuetka moździerza

Nagroda Starosty Powiatu Rawickiego - „Statuetka Moździerza" przyznawana jest osobom fizycznym oraz instytucjom społecznym, gospodarczym i kulturalnym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, gospodarcze, społeczne, kulturalne itp. Jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za znaczny wkład w promowanie i budowanie dobrego wizerunku powiatu rawickiego w kraju i poza jego granicami. Decyzję o przyznaniu Statuetki Moździerza po rozpatrzeniu wniosków podejmuje Kapituła Nagrody dwa razy w roku w czerwcu i grudniu. Szczegóły dotyczące przyznawania nagrody zamieszczone są w Regulaminie.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w Starostwie Powiatowym w Rawiczu ul. Rynek 17, w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju (pok. nr 33) - tel. 65 546 51 30.

Regulamin przyznawania Statuetki Moździerza

Wniosek o nadanie dla osoby fizycznej

Wniosek o nadanie dla osoby prawnej, stowarzyszeń, organizacji i instytucji

Zestawienie osób fizycznych i instytucji, które w latach 2003-2015 otrzymały nagrodę Statuetkę Moździerza:

 

2003

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1. Bożena Puślecka - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu Koło Śpiewu im. K.Kurpińskiego

 

2004

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1. Stefan Skrzypek Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
2. Eugeniusz Luty - Dyrektor Hodowli Zwierząt Zarodowych Żołędnica Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG
3. Teofil Jankowski  

 

2005

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1. Stanisław Jędraś - nauczyciel, wykładowca, doktor nauk geograficznych - obecnie na emeryturze Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. jawna Dworeccy z Golejewa
2.   Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich "Gospodarstwa Gościnne" z Pakosławia

 

2006

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1. Wojciech Wawrzyniak - prowadzi własne gospodarstwo rolne Zakład Przetwórstwa Mięsnego H.J. Majerowicz Białykał
2. Waldemar Horodko - Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu  

 

2007

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1. Maciej Duda - Prezes Zarządu PKM DUDA Zespół Szkół Rolniczych w Bojanowie
2.   Urząd Gminy Pakosław

 

2009

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1.   Gazomet Sp. z o.o. Rawicz

 

2010

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1. Franciszek Halec - Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie Chór Mieszany "ARION" działający przy Domu Kultury w Rawiczu

 

2011

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1.   Koło Łowieckie Nr 13 "DROP" z Rawicza
2.   Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnowie
3.   Bractwo Kurkowe z Rawicza
4.   Ochotnicza Straż Pożarna w Jutrosinie

 

2012

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1.   Ochotnicza Straż Pożarna w Szkaradowie

 2014

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1.   Ochotnicza Straż Pożarna w Rawiczu
2. Witold Mikołajczyk  
3.   Ochotnicza Straż Pożarna w Rogożewie
4.   Ochotnicza Straż Pożarna w Sowach
5.    Ochotnicza Straż Pożarna w Ostojach

 2015

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1. Edward Czerwiński  

 2017

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1.   Ochotnicza Straż Pożarna w Golejewie

 2018

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1.   Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie

2019

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1. Zdzisław Maćkowiak  

2020

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1.   Inspekcja Weterynaryjna w Rawiczu
2. Marian Gross  
3. Andrzej Gniazdowski  
4. Piotr Dzwonnik  

2022

Lp. Osoba Fizyczna Osoba Prawna, Stowarzyszenia, Organizacje i Instytucje
1. Marek Polowczyk  
2.   Browar Bojanowo Sp. z o.o.
3. Robert Kowalski  
4. Wiesław Legutko  
5.   Opakowania Nawrot Sp. z o.o.
6.   Browar Nepomucen w Szkaradowie
7. Krzysztof Rogala  

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00