Masz azbest? Złóż wniosek!

Rusza akcja likwidacji azbestu na terenie powiatu rawickiego. Finansowaniu będą podlegały wyłącznie koszty związane z przygotowaniem do transportu, załadunkiem, transportem i przekazaniem odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów azbestowych. 

Termin przyjmowania wniosków w Starostwie Powiatowym w Rawiczu: od dnia 3 kwietnia do 11 maja 2018 r.

Wymaganym załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie właściwego wójta, burmistrza, w odniesieniu do osób niebędących przedsiębiorcami, lub Marszałka Województwa Wielkopolskiego o złożeniu informacji o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Regulamin finansowania przedsięwzięcia oraz wzory wymaganych formularzy dostępne są w Starostwie Powiatowym w Rawiczu przy ul. W. J. Dąbrowskiego 2 oraz na stronie internetowej http://epoi.powiatrawicki.pl/index.php?c=article&id=8 

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00