Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póżn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 78/17 Starosty Rawickiego z dnia 23 października 2017 r., ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego.

Warunkiem zgłaszania kandydatów jest złożenie w formie pisemnej  pod rygorem nieważności formularza zamieszczonego w załączniku poniżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 listopada 2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu Punkt Obsługi Interesantów lub przesłanie na adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz (decyduje data wpływu formularza do urzędu).

Formularz można odebrać w Punkcie Obsługi Interesantów i  w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz poniżej w wersji elektronicznej.

Zarządzenie

Formularz

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00