Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Starostwo Powiatowe w Rawiczu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to: rozpatrywanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce oraz o zmianie sposobu użytkowania obiektu, wydawanie pozwoleń na budowę, opracowywanie sprawozdań statystycznych, przygotowanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innych osób oraz wydawanie dzienników budowy.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu pok. nr 2 (parter) w terminie do dnia 21 lipca 2017 r. do godz. 10:00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz z dopiskiem - ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Specjalisty w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska".

Więcej informacji o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00