Nabór wniosków o stypendia Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

Nabór wniosków o stypendia Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

Starosta Rawicki zaprasza absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Rawicki, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, do składania wniosków na stypendia ufundowane przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu.

Do rozdysponowania są: 2 stypendia (bony edukacyjne)
Wartość jednego stypendium: 25 000 zł
Wnioski można składać: do 15.09.2021 r.

Dwa bony edukacyjne (o wartości 25 tys. zł każdy) ufundowane dla Powiatu Rawickiego przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu będzie można wykorzystać na opłatę trzech lat studiów na wybranym kierunku studiów w trybie stacjonarnym WSHiU w Poznaniu.

Stypendium przeznaczone jest dla absolwentów szkół ponadpodstawowych zarówno z roku 2021, jak i lat poprzednich prowadzonych przez Powiat Rawicki. 

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu kształci kadry na takich kierunkach jak: ekonomia, rachunkowość i finanse, zarządzanie, logistyka, bezpieczeństwo narodowe, turystyka i rekreacja, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, dziennikarstwo czy komunikacja społeczna.

O przyznanie stypendium  mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w Starostwie Powiatowym w Rawiczu -  w Punkcie Obsługi Interesantów z dopiskiem "Wniosek o Stypendium Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu" wniosku o przyznanie stypendium według załączonego wzoru, który znajduje się TUTAJ

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 24.09.2021 r.

 

Tagi: , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00