Narada samorządowców

W siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu (zrewitalizowany budynek powojskowy) odbyła się cykliczna narada Starosty, Burmistrzów i Wójta Gmin Powiatu Rawickiego. 

Gościnnie wzięła w niej udział Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka. Podczas spotkania z samorządowcami poruszono wiele istotnych tematów m. in. dotyczące problemów z pozyskiwaniem środków z różnych źródeł zewnętrznych na realizację zadań i inwestycji, szkolnictwa, a także inwestycji drogowych i ścieżek pieszo - rowerowych. Pani Poseł zadeklarowała włodarzom powiatu gotowość do realizacji na terenie Powiatu Rawickiego kursów i szkoleń dla Seniorów oraz wspierania samorządowców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

10
11
12
13
14

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00