Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielania ze środków Funduszu Pracy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej określonej w art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
  • którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

 
Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w następujący sposób:

  • włożenie, w zaklejonej kopercie, do skrzynki podawczej umieszczonej  w wejściu głównym do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu lub,
  • przesyłając pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu lub,
  • w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl - zobacz

 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków udzielenia pomocy w formie pożyczki są dostępne na stronie praca.gov.pl - zobacz
Z ww. strony  można pobrać także wniosek dot. udzielenia pożyczki.
 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy.

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00