Nowa dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu

Od dnia 1 września br.  funkcję dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu pełni Mariola Szurynowska. Zarząd Powiatu Rawickiego w uzgodnieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty powierzył Jej obowiązki na 5-letnią kadencję.

Nowa dyrektor jest nauczycielem dyplomowanym z 25 - letnim stażem pracy w oświacie. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła dwa kierunki studiów magisterskich: pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą oraz filologię polską, a także studia podyplomowe z zakresu filologii polskiej, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, diagnozy klinicznej i psychoterapii, tyflopedagogiki. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz zarządzania oświatą.

Mariola Szurynowska przez 15 lat pełniła funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Sicinach, wykonując jednocześnie obowiązki nauczyciela nauczania indywidualnego, nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym, nauczyciela wspomagającego w oddziale ogólnodostępnym oraz  pedagoga szkolnego. Jej dotychczasowe życie zawodowe związane było z oświatą, dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Nowej Pani Dyrektor życzymy wszystkiego najlepszego.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00