O szkołach i projektach edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli

W Rawiczu po raz kolejny gościła Marzena Wodzińska, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie z inicjatywy wicestarosty Jacka Gwizdka poświęcone było sprawom związanym z rozwojem oświaty powiatowej, w tym planowanych realizacji projektów unijnych w szkołach.


Rozmowy dotyczyły przede wszystkim możliwości wspierania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego programów na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia uczniów oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wicestarosta podkreślił fakt złożenia wniosków przez szkoły powiatowe do projektu "Cyfrowa Szkoła 202@". - Uczestnictwo w projekcie pozwoli naszym placówkom oświatowym na podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz uczniów. Szkoły uczestniczące w projekcie zostaną wyposażone w klasopracownie uzbrojone w nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do bezprzewodowej sieci wi-fi, umożliwiające podłączenie szkół do regionalnej sieci edukacyjnej - podkreśla Jacek Gwizdek. Na potrzeby projektów stworzone zostaną cyfrowe aplikacje, umożliwiające kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w wykorzystywaniem aktywnych metod pracy.

Sporo czasu poświęcono także na projekty edukacyjne w zakresie kompetencji zawodowych, prowadzone w ramach WRPO - tzw. "Czas zawodowców BIS". Ideą projektu jest wielostronne wsparcie uczniów w zdobywaniu kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Chodzi o zajęcia specjalistyczne oraz staże dla uczniów i uczennic z dwóch ostatnich klas techników, które mogą być realizowane w każdym zawodzie. Ważnym elementem projektu jest również doradztwo zawodowe.

- Jesteśmy zadowoleni, że Zespół Szkół Zawodowych realizuje ten projekt i będzie go rozwijał - stwierdził Jacek Gwizdek. - Nie bez znaczenia jest też fakt, że po stronie przedsiębiorców w tej wielkopolskiej sieci edukacyjno-gospodarczej jest lokalna firma "Rawag". Zależy nam na tym, aby nasze placówki, kształcące uczniów w konkretnych zawodach jeszcze skuteczniej odpowiadały na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Naszym zadaniem jest wsparcie tutejszych przedsiębiorców, bo dziś największym zgłaszanym problemem jest brak wykwalifikowanego pracownika. Mam nadzieję, że także dzięki temu programowi uda się zrobić krok w dobrym kierunku. Jest szansa na to, że do inicjatywy w najbliższym czasie dołączą także kolejni przedsiębiorcy z terenu powiatu rawickiego.

Powiatowe szkoły przygotowują się również do aplikacji o środki konkursowe w ramach tzw. kształcenia ogólnego (8.1.2). Będą to działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych m.in. poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także indywidualnego podejścia do ucznia. Opiewają one na kwotę około 2 mln. zł, a samorząd powiatowy liczy na wsparcie tych projektów przez Urząd Marszałkowski.

Marszałek Marzena Wodzińska mówiła również o nowej inicjatywie samorządu wojewódzkiego jakim jest program "Szatnia na medal". Jego celem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku sportu kojarzonego ze zdrowiem i higieną, poprawa warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo - sanitarnych przy obiektach sportowych, remont istniejących, a także adaptacja istniejących na potrzeby szatniowe. - Zamierzamy skutecznie powalczyć o te środki, które pozwoliłby przeprowadzić kompleksowy remont szatni i węzła sanitarnego przy odnowionej już w części sali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu - mówi Jacek Gwizdek wicestarosta.

Po wizycie w największej w naszym regionie szkole, marszałek Marzena Wodzińska spotkała się z szefostwem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce oraz członkami Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

Tagi: , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00