Odbyła się XLII sesja Rady Powiatu Rawickiego

W auli I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu odbyła się XLII sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2017 rok i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji  w 2017 roku "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020" oraz sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017", a także zmiany Uchwały Nr XXXVIII/294/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Radni zatwierdzili również zmianę uchwały Nr XXXVI/285/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00