Odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Rawickiego

W sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Radni wysłuchali informacji o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego za II półrocze 2017 roku oraz I półrocze 2018 roku oraz o funkcjonowaniu funduszu, którą zaprezentowała Izabela Chuda. Następnie Prezes Tomasz Paczkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. i jego aktualnej sytuacji.

Ponadto podjęto uchwały m.in. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia o nazwie: "Rowerowa S5", przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji finansowej Szpitala powiatowego w Rawiczu sp. z o.o., przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego za lata 2016 - 2017 oraz sprawie realizacji projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Radni zatwierdzili również zmianę uchwały nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r., a także dokonali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2018-2027 i uchwale budżetowej na 2018 r.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00