Odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu Rawickiego

W sali Ratusza w Sarnowie odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2016 rok i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Rawickiego instrumentem płatniczym oraz przyjęli informację Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji w 2016 roku "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020", a także sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016".

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00