Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego określonego w art. 14 ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz 1255 z późn. zm.).

Oferty należy przesyłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Rawiczu,  do dnia 25 października 2017 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem, dane kontaktowe oferenta – e-mail i telefon z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rawickiego w roku 2017”. 

Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej www.powiatrawicki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.wokiss.pl/rawiczp/ w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami – otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych – 2017 rok.

Pełna treść ogłoszenia oraz oferta – do pobrania w załącznikach poniżej.

Oferta

Ogłoszenie

Rozporządzenie

Uchwała

Tagi:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00