Ogólnopolska kampania edukacyjna – Ciąża bez alkoholu

W związku z dołączeniem Powiatu Rawickiego do grona partnerów ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Ciąża bez alkoholu", zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej kampanii: www.ciazabezalkoholu.pl/info.

Państwowa Agencja Rozwoju Problemów Alkoholowych (PARPA) prowadzi od 2007 roku działania edukacyjne związane z upowszechnieniem wiedzy na temat szkód w rozwoju płodu wynikających z picia alkoholu przez matkę w okresie ciąży. Przeprowadzone badania wykazały, że w Polsce Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) występuje co najmniej u 1 na 50 dzieci w wieku od 7 do 9 lat - czyli 20 razy więcej niż dzieci z Zespołem Downa. Ogólnopolska kampania jest prowadzona na zlecenie PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 
10 lat po rozpoczęciu pierwszej kampanii "Ciąża bez alkoholu" Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie rozpoczęło kolejną jej edycję pod hasłem "Wybierz 9 miesięcy ciąży bez alkoholu".

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat szkodliwego wpływu alkoholu na prawidłowy rozwój dziecka oraz ukazanie problemu dzieci dotkniętych Spectrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).

Niestety pomimo prowadzonych działań antyalkoholowych nadal spożywanie alkoholu wśród kobiet w wieku rozrodczym na przestrzeni ostatnich lat wzrasta, a ponad połowa lekarzy ginekologów nie informuje pacjentek, u których stwierdza ciążę o konieczności zaprzestania picia alkoholu. Alkohol jest najczęstszą przyczyną zaburzeń neurorozwojowych. Ma to swoje konsekwencje w dalszym życiu, wpływając w istotny sposób na problemy zdrowotne dziecka, problemy w uczeniu się i trudności w zachowaniu.

Spectrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym niegenetycznym zespole chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

FASD charakteryzują:
- uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
- zaburzenia neurologiczne
- opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego
- zaburzenia zachowania
- niedorozwój umysłowy
- nadpobudliwość psychoruchowa
- wady rozwojowe (m.in. serca i stawów).

Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z mową, uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów, koordynacją ruchową, budowaniem relacji z ludźmi, przestrzeganiem norm społecznych. Deficyty związane z FASD mają wpływ na rozwój także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Najcięższą formą uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol stanowi Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego występują również:
- prenatalne i postnatalne zaburzenia wzrostu,
- dysmorfie twarzy (np. wąskie szpary powiekowe, brak rynienki podnosowej, brak górnej czerwieni wargowej).

Zachęcamy do promowania kampanii wśród znajomych i członków rodziny.
Bądźmy świadomym społeczeństwem, które jest gotowe do podejmowania interwencji w sytuacji, gdy widzi kobietę w ciąży pijącą alkohol. Dbajmy o zwiększenie wiedzy na temat szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz zachowań prozdrowotnych w okresie ciąży.
FASD można zapobiec, wystarczy zachować całkowitą abstynencję w czasie ciąży. 

Materiały edukacyjno-promocyjne kampanii:

Ulotka_CBA
ULOTKA_CBA_A5_v2_OK 

Profile kampanii w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/ciazabezalkoholu/

https://www.instagram.com/ciazabezalkoholu/?fbclid=IwAR3dJRxBZLDEA7Ut9cvyssLi1PKMrybFp6or7IBDmoUy32AkUN_n8NOro_0 

#ciazabezalkoholu

Tagi: , , , , , , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00