Ostatnia sesja Rady Powiatu Rawickiego V kadencji za nami

W dniu dzisiejszym, w Sali Portretowej rawickiego Ratusza odbyła się ostatnia w tej kadencji XLV sesja Rady Powiatu Rawickiego, na początku której Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r., przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia o nazwie: "Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu" oraz określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Ponadto Radni sprawie przyjęli informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki oraz wyrazili zgodę na dotację celową z budżetu Powiatu Rawickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Starosta Adam Sperzyński dokonał podsumowania kadencji Powiatu Rawickiego 2014-2018, a następnie Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego Ireneusz Młynek wraz z Wiceprzewodniczącymi Mariuszem Suchaneckim i Rudolfem Kołeczko podziękowali radnym, Sekretarz Izabeli Sarnowskiej, Skarbnikowi Barbarze Noga oraz paniom z Biura Rady za pracę.

Miłym, muzycznym akcentem w wykonaniu Radnego Andrzeja Walusa zakończyła się ostatnia w tej kadencji XLV sesja.

Fot. starostwo Powiatowe w Rawiczu

`
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00