Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

W dniu dzisiejszym odbyło się ostanie posiedzenie I kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu. Podczas spotkania pozytywnie zaopiniowano uchwałę Rady Powiatu Rawickiego w sprawie "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z poźn. zm.) na rok 2018".

Przewodniczący Rady - Zdzisław Maćkowiak dokonał podsumowania działalności I kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu za okres od października 2015 roku do października 2017 roku.

Na zakończenie Starosta Rawicki Adam Sperzyński podziękował ustępującym członkom Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu w imieniu Zarządu Powiatu Rawickiego i Radnych Rady Powiatu za rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w działalność mającą na celu wspieranie działalności pożytku publicznego i wolontariatu na terenie powiatu. Następnie Starosta wręczył wszystkim pisemne listy z podziękowaniami za pracę w Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu w latach 2015-2017.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00