Budynek zespołu Szkół Jana Pawła II w Rwwiczu, Informacja z otwarcia ofert w ramach ogłoszonego przetargu na przebudowe budynku dydaktycznego i zaplecza sali

Otwarcie ofert na przebudowę budynku dydaktycznego i zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu

W Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu odbyło się otwarcie ofert na przebudowę budynku dydaktycznego i zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu.

Zamawiający  podzielił to zadanie na 2 części i zamierza przeznaczyć na nie następujące kwoty:

  1. Część I - "Przebudowa wejścia do piwnicy elewacji zachodniej wraz z montażem platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych, w ramach projektu: "Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego obejmująca rozbudowę i przebudowę piwnicy, zmianę sposobu użytkowania części piwnicy na pomieszczenie do spożywania posiłków (jadalnię) wraz z odwodnieniem terenu oraz awaryjną instalacją elektryczną w szkole i Sali Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu" - 99.417,91 zł brutto
  2. Część II - "Przebudowa sanitariatu dla niepełnosprawnych w ramach projektu "Przebudowa zaplecza Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu" - 138.244,41 zł brutto.

W wyznaczanym terminie wpłynęła 1 oferta i z tym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Nr oferty
Nr zadania Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty brutto w zł Termin wykonania Okres gwarancji Warunki płatności
1 1

Monika Banaszkiewicz HURST

Sierakowo,

ul. Dożynkowa 2

63-900 Rawicz

99.126,19 zł Zgodnie z SIWZ 5 lat określone w projekcie umowy
1 2

Monika Banaszkiewicz HURST

Sierakowo,

ul. Dożynkowa 2

63-900 Rawicz

137.459,12 zł Zgodnie z SIWZ 5 lat określone w projekcie umowy

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00