Otwarty konkurs ofert – zadania publiczne dofinansowane w 2017 r. – Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

  • Priorytet 1. Małe inicjatywy (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny);
  • Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo (Konkurs Ogólny);
  • Priorytet 3. Aktywni obywatele (Konkurs Ogólny);
  • Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (Konkurs Ogólny, Komponent Działań Systemowych).

Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Oferty można składać:

  • w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 4 od 6 września 2016 r. do 28 września 2016 r. do godziny 16:15 („nabór wrześniowy”).
  • w Priorytecie 3 i w Priorytecie 4 (Konkurs Ogólny) od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).

Szczegółowe informacje są dostępne na: http://www.pozytek.gov.pl/index.php?document=3923

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00