PODSUMOWANIE 10-LETNIEJ DZIAŁALNOŚCI KLUBU BOCK

W bieżącym roku przypada dziesiąta rocznica powstania Rawickiego Klubu Sportowego „Bock”. Jest to okazja, aby przybliżyć mieszkańcom Rawicza, Powiatu Rawickiego i wszystkim zebranym osiągnięcia klubu, a także ukazać jego pozycję wśród organizacji sportowych naszego regionu. Mimo iż tradycje strzeleckie Rawicza i ziemi rawickiej mają długą, kilkusetletnią tradycję, sięgającą jeszcze czasów przedrozbiorowych, dopiero  ostatnie lata stworzyły podstawy do rozwoju różnorodnych form sportu strzeleckiego.

Jesienią 2005 roku w Rawiczu spotkali się miłośnicy strzelectwa sportowego i myśliwskiego – Michał Domagalski, Dariusz Domaniecki, Ryszard Kapłon, Robert Kowalski, Antoni Kmieć, Andrzej Samol, którzy postanowili podjąć działania mające na celu założenie klubu strzelectwa sportowego na bazie istniejącej strzelnicy myśliwskiej w Rawiczu – Dębnie /leśniczówka/. 30 stycznia 2006 r. w Rawiczu  zebrało się 18 osób, które postanowiły założyć stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazwą Rawicki Klub Sportowy „Bock”. Uchwalono statut klubu oraz wybrano komitet założycielski w składzie: Ryszard Kapłon, Michał Domagalski i Antoni Kmieć. Zadaniem komitetu założycielskiego było przeprowadzenie czynności rejestracyjnych klubu w Starostwie Powiatowym w Rawiczu i zwołanie walnego zebrania w celu przeprowadzenia wyboru zarządu i komisji rewizyjnej. 6 lutego 2006 r. klub został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej Powiatu Rawickiego pod numerem 12/2006. Następnie klub wpisano do rejestru Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa w Lesznie oraz został przyjęty w poczet członków Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i zarejestrowany pod numerem 6/2006.

W skład pierwszego Zarządu RKS „BOCK” weszli: 

Ryszard Kapłon             – Prezes

Antoni Kmieć                – V-ce Prezes

Robert Kowalski           – V-ce Prezes

Michał Domagalski        – Sekretarz

Anna Bystrzycka           – Skarbnik

Wojciech Piasny            – Członek

Mariusz Maćkowiak      – Członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli :

Dariusz Domaniecki      – Przewodniczący

Włodzimierz Piasny       – Członek

Maciej Kociołko            – Członek

Dzięki środkom finansowym pochodzącym ze składek członkowskich oraz zaangażowaniu członków i pomocy sponsorów przeprowadzono modernizację strzelnicy śrutowej w Dębnie (leśniczówka) i dopuszczono ją do użytkowania jako strzelnicę sportowo – myśliwską.

W połowie 2006 roku Zarząd klubu wspólnie z gminą Rawicz oraz miejscowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji podjął działania przywrócenia do stanu używalności obiektów i terenu strzelnicy na byłym poligonie wojskowym w Rawiczu – Sierakowie przy ul. Leśnej, mające na celu uruchomienia strzelnicy pneumatycznej i kulowej. Przygotowanie strzelnic miało na celu prowadzenie szkolenia, treningów i zawodów dla członków klubu oraz dla dzieci i młodzieży przez cały rok.

W lutym 2007 r. Komisja Licencyjna PZSS wydała decyzję o przyznaniu Klubowi BOCK licencji klubowej na udział we współzawodnictwie sportowym w dziedzinie strzelań pneumatycznych, kulowych i śrutowych /dziś pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. Natomiast od 2011 r. Klub został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Celem statutowym  Klubu „Bock” jest krzewienie tradycji Polskich Sił Zbrojnych, działania na rzecz wychowania sportowego i patriotycznego młodzieży oraz wspieranie grup rekonstrukcyjnych propagujących tradycję polskiego oręża. Realizując zadania statutowe przeprowadzono naukę strzelania, szkolenia, treningi i zawody strzeleckie w strzelaniach z pistoletu, karabinu i strzelby dla młodzieży i seniorów. Członkowie klubu złożyli egzaminy i otrzymali  patenty strzeleckie, licencje zawodnicze, licencje sędziowskie i legitymacje prowadzących strzelanie. Ponadto wielu z członków klubu, po spełnieniu wymogów Ustawy o broni i amunicji, otrzymało pozwolenie na zakup i posiadanie własnej broni sportowej. 

Od sierpnia 2006 r. rozpoczęto szkolenie dzieci i młodzieży. Dużym osiągnięciem zawodników i trenerów był pierwszy wyjazd i udział w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) w 2008 r. Bydgoszczy. Od tego czasu do chwili obecnej zawodnicy biorą corocznie udział w zawodach zdobywając medale i ustanawiając Rekordy Polski. Młodzież i seniorzy brała udział w Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich we Wrocławiu i Złotoryi,  Mistrzostwach Wojewódzkich WZSS,  LOK , w rundach i finale Pucharu Polski, Mistrzostwach Polski w wszystkich kategoriach wiekowych, Mistrzostwach Europy i Świata oraz innych zawodach krajowych i międzynarodowych. Łącznie w okresie 10-lecia zawodnicy Klubu  zdobyli 68 medali Mistrzostw Polski w tym 57 indywidualnych, 11 zespołowych oraz ustanowili i wyrównali 14 Rekordów Polski. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w strzelaninach do rzutków, kolejno w latach 2011, 2012 i 2013 zawodnicy Klubu zdobyli tytuł Drużynowego Mistrza Polski w konkurencji Trap 125.

Dobre wyniki uzyskiwane przez zawodników Klubu „Bock” w strzelaniach z pistoletu, karabinu i strzelby sprawiły, iż decyzją Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu młodzież /młodzicy i juniorzy młodsi/ powoływani są do Wielkopolskiej Kadry Wojewódzkiej a juniorzy i seniorzy do Kadry Narodowej PZSS.  We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży  MS i T  – Klub „Bock” w okresie swojej działalności zdobył łącznie 451 pkt, za które otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W chwili obecnej Klub posiada kadrę trenerską, z uprawnieniami instruktora sportu w tym dwóch trenerów strzelectwa sportowego PZSS. Ponadto 84 osoby  posiadają uprawnienia prowadzącego strzelanie oraz 34  sędziów strzelectwa sportowego oraz dwie osoby  sędziów -instruktorów strzelectwa myśliwskiego PZŁ.

W okresie dziesięcioletniej działalności klubu prowadzono  zajęcia teoretyczne i praktyczne  nauki strzelania, treningi i zawody strzeleckie z użyciem wszystkich rodzajów broni palnej. Zawodnikom zapewniono warunki do uzyskiwania wysokiego poziomu we współzawodnictwie sportowym  na szczeblu wojewódzkim,  krajowym i międzynarodowym. Tym samym promowano Gminę Rawicz, Powiat Rawicki, Wielkopolskę oraz kraj. Warto dodać, że członkowie Klubu „Bock” zamieszkują nie tylko na terenie Rawicza i Powiatu Rawickiego, ale pochodzą z całej Wielkopolski, a nawet spoza niej. Obecnie klub liczy 285 członków, w tym 253 członków zwyczajnych i 30 członków młodych, 1 członka honorowego i 1 członka wspierającego.

Fot. Klub „BOCK”

 10l1179
 10l1215
 10l1473
 10l1502
 10l1596
 Mg 7646
 Mg 7696
 Mg 7760
 Mg 7921
 Mg 8050
 Mg 8090
Logo Bock Na 10 Lecie 4

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00