Pomoc finansowa dla powiatu

Zarząd Województwa Wielopolskiego, zgodnie z uchwałą nr V/67/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, przekaże Powiatowi Rawickiemu pomoc finansową w kwocie 62.400 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

Zadania związane z ochroną gruntów rolnych są prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Rawiczu.  Do najczęściej wykonywanych należą: wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, naliczanie opłat, uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy pod kątem ochrony gruntów rolnych oraz wydawanie decyzji o rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00