POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ OFICERSKĄ WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU

W dniu 3 marca br. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Rawiczu a Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu.

W obecności Starosty Rawickiego Adama Sperzyńskiego, Wicestarosty Jacka Gwizdka, Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu Marii Wojtkowiak, profesora nadzwyczajnego Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu Jacka Jarczewskiego, Wicedyrektora Gimnazjum w Rawiczu  Hanny Giery, Dyrektora Gimnazjum w Sierakowie Piotra Mośka, Dyrektor Gimnazjum w Bojanowie  Ireneusza Młynka, młodzieży gimnazjalnej i licealnej wraz z nauczycielami, w auli I Liceum umowę o współpracy podpisali Dyrektor Szkoły Łucja Dera oraz kapitan Grzegorz Krzywiecki, w imieniu Rektora-Komendanta Dariusza Skorupki.

Celem współpracy są wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowanie wiedzy technicznej i przygotowanie przyszłych kadr inżynieryjno - technicznych na potrzeby wojska, polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa. To także współdziałania na rzecz społeczności lokalnej i regionu poprzez prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wykonywanie ekspertyz, diagnoz i prognoz.

Porozumienie zakłada również współpracę studentów z uczniami, udział w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie każdej ze szkół.

Warto podkreślić, że Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu obejmie swym patronatem klasę mundurową, która powstanie w rawickim liceum od 1 września 2017 r.

Spotkanie zakończyło się wykładem Jacka Jarczewskiego, wykładowcy ASP we Wrocławiu pt. "Wartości patriotyczne i kadeckie".

Fot. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

1lorawicz Umowa WSO (1)
1lorawicz Umowa WSO (2)
1lorawicz Umowa WSO (3)
1lorawicz Umowa WSO (4)
1lorawicz Umowa WSO (5)
1lorawicz Umowa WSO (6)
1lorawicz Umowa WSO (7)
1lorawicz Umowa WSO (8)
1lorawicz Umowa WSO (9)
1lorawicz Umowa WSO (10)
1lorawicz Umowa WSO (11)
1lorawicz Umowa WSO (12)
1lorawicz Umowa WSO (13)
1lorawicz Umowa WSO (14)
1lorawicz Umowa WSO (15)
1lorawicz Umowa WSO (16)

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00