PORZĄDEK OBRAD KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 12 grudnia (poniedziałek) br., w sali narad (pok.18) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego:

  1. Spraw Społecznych i Rolnictwa - o godz. 8.00
  2. Rewizyjna - o godz. 10.30
  3. Finansowo - Budżetowa i Rozwoju - o godz. 13.00

Projekt porządku obrad, wspólny dla wszystkich Komisji przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.  Przedstawienie porządku obrad Komisji.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego za lata 2014 - 2015".

4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017 - 2022.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016 - 2022.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2017 rok.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2017 rok.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

 

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00