PORZĄDEK OBRAD KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 23 stycznia (poniedziałek) br., o godz. 9:00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu (pok. 18) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego. Projekt porządku obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017 – 2021.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2016 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2016 roku.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2022.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.
Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.

 

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00