PORZĄDEK OBRAD KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniach 27 i 28 marca (poniedziałek i wtorek) br., w sali narad (pok.18) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego:

 1. Spraw Społecznych i Rolnictwa – 27 marca o godz. 08:00
 2. Rewizyjna – 28 marca o godz. 08:00
 3. Finansowo – Budżetowa i Rozwoju – 27 marca o godz. 13:00

Projekt porządku obrad, wspólny dla wszystkich Komisji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i nowego prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych w miejscowości Masłowo – Warszewo.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim.    
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2016.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie rawickim.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2016.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku wzywającego do usunięcia naruszenia prawa wywołanego podjęciem Uchwały Nr XXIII/180/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/14 Rady Powiatu  Rawickiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansowo ? Budżetowej i Rozwoju.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Rawickiego za 2016 rok.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2022.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00