PORZĄDEK OBRAD KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 24 kwietnia (poniedziałek) br., w Biurze Rady (pok.10) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego:

 1. Spraw Społecznych i Rolnictwa – o godz. 08:00
 2. Rewizyjna – o godz. 10:30
 3. Finansowo – Budżetowa i Rozwoju – o godz. 13:00

Projekt porządku obrad, wspólny dla wszystkich Komisji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2016 roku i planie robót na drogach w 2017 roku,  oraz o stanie dróg powiatowych.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim w roku 2016.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/302/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 – 2020”.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przeznaczenia kwot umorzonych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2022.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00