Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniach 28 i 29 stycznia (poniedziałek i wtorek) br. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego:

 1. Skarg, Wniosków i Petycji – w poniedziałek o godz. 08:00 – w Biurze Rady (pok.10, I piętro),
 2. Finansowo – Budżetowa i Rozwoju – w poniedziałek o godz. 08:00 w sali narad (pok.18),
 3. Rewizyjna – w poniedziałek o godz. 13:00 w sali narad (pok.18),
 4. Spraw Społecznych i Rolnictwa – we wtorek o godz. 09:00  w sali narad (pok.18).

Projekt porządku obrad, wspólny dla wszystkich Komisji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019 – 2027.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Rawickiego w Stowarzyszeniu Samorządów Południowo ? Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” do wyboru władz Stowarzyszenia.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2018 r.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2018 roku.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2019 rok.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2019 rok.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00